Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/181/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Uchwała Nr XXXVII/181/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok

Numer uchwały: 181
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVII/181/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie:
udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
_________________________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 2077), po zapoznaniu się z:

1. sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
2. sprawozdaniami finansowymi,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Lesznie,
4. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jutrosin za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu