Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/182/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej

Uchwała Nr XXXVII/182/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej

Numer uchwały: 182
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVII/182/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie realizacji zadania pomocy społecznej
___________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 10 ust 1, art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994), w związku z art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Jutrosin a Miastem Leszno w zakresie kierowania i przyjmowania osób bezdomnych z Gminy Jutrosin do Schroniska dla Osób Bezdomnych w Lesznie, ul. Towarowa 10.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław JaniakUZASADNIENIE

          Zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej do zadań własnych gminy
o charakterze obowiązkowym należy między innymi udzielanie schronienia osobom tego pozbawionym. Zmiana ustawy o pomocy społecznej wprowadzona ustawą z dnia 08.02.2018 r. określała nowe zasady pomocy osobom bezdomnym, w tym poprzez zwiększenie katalogu form schronienia. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie współdziałania w innymi gminami. Gminy mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednej z nich określonych przez nie zadań publicznych. W związku z powyższym zgodnie z art. 74 ustawy o samorządzie gminnym, możliwe jest podjęcie przez Rady Gminy uchwał o zawarciu porozumienia w tej sprawie. Mając na uwadze, że najbliższą jednostką prowadzącą Schronisko dla Osób Bezdomnych jest Miasto Leszno. Zawarcie porozumienia na realizację w/w zadania należy uznać za zasadne.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu