Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/183/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Uchwała Nr XXXVII/183/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej

Numer uchwały: 183
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVII/183/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie: zmiany nazwy siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej
_________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 754) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 994) – Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1


     W załączniku nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19.04.2018r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych wprowadza się następującą zmianę:


1. Nazwa siedziby Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Szkaradowie otrzymuje brzmienie:


„Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka
Szkaradowo 1
tel. 65 5473 824
lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych”

§ 2


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/176/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19.04.2018r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych po uwzględnieniu zmiany wskazanej w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 5


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Jutrosin, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-06-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu