Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVII/186/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego

Uchwała Nr XXXVII/186/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie: zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego

Numer uchwały: 186
Numer sesji: XXXVII
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVII/186/2018
Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2018 roku

w sprawie:
zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego
_______________________________________________________________________________


          Na podstawie art. 454 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 754) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994) – Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1.


Opiniuje się pozytywnie przedłożony projekt uchwały Rady Powiatu Rawickiego w sprawie podziału Powiatu Rawickiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu do Rady Powiatu Rawickiego.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwałę przekazuje się Staroście Rawickiemu.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-06-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-06-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu