Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXVI/175/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023

Uchwała Nr XXXVI/175/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023

Numer uchwały: 175
Numer sesji: XXXVI
Rok: 2018

Uchwała
Nr XXXVI/175/2018


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 19 kwietnia 2018 roku

w sprawie: przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023
______________________________________________________________________________


    Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610 z późn.zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Uchwala się Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jutrosin na lata 2018-2023 w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu