Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXV/170/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia planu odnowy miejscowości Grąbkowo na lata 2018-2025

UCHWAŁA Nr XXXV/170/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie: przyjęcia planu odnowy miejscowości Grąbkowo na lata 2018-2025

Numer uchwały: 170
Numer sesji: XXXV
Rok: 2018

UCHWAŁA
Nr XXXV/170/2018

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 marca 2018 roku


w sprawie: przyjęcia planu odnowy miejscowości Grąbkowo na lata 2018-2025

________________________________________________________________________________

       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1875) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Zatwierdza się Plan Odnowy Miejscowości Grąbkowo przyjęty przez zebranie wiejskie sołectwa Grąbkowo w dniu 27.02.2018r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie