Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXIV/166/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok

Uchwała Nr XXXIV/166/2018 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok

Numer uchwały: 166
Numer sesji: XXXIV
Rok: 2018

Uchwała Nr XXXIV/166/2018


Rady Miejskiej
w Jutrosinie


z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie: zmiany uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok
___________________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 wraz z późn. zm.) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2447) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


W uchwale nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik do uchwały nr XXXII/154/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 r. otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2018-02-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2018-02-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu