Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXII/148/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2020

UCHWAŁA Nr XXXII/148/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2020

Numer uchwały: 148
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXXII/148/2017
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2020

____________________________________________________________________________


       Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XXIV/103/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2020 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.


Wydłuża się okres na jaki sporządzona jest Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Jutrosin. W związku z tym Uchwała Nr XXIV/103/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2020 otrzymuje tytuł:
„… w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2017 – 2021.”

§ 2.


Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3.


Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 4.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-12-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu