Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXII/156/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok

Uchwała Nr XXXII/156/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok

Numer uchwały: 156
Numer sesji: XXXII
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXII/156/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 listopada 2017 roku

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na 2018 rok
________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 4¹ ust.2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 487) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 1875) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2018 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym Programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-12-01
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-12-01
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu