Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

UCHWAŁA Nr XXXI/140/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu

Numer uchwały: 140
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

UCHWAŁA

Nr XXXI/140/2017


Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 26 października 2017 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu
______________________________________________________________________________


        Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 216 ust.2 pkt 5 i art.220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Udziela się Województwu Wielkopolskiemu w roku 2018 pomocy finansowej na realizację zadania w zakresie ochrony zdrowia z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim w łącznej wysokości 12.436,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści sześć złotych 00/100).

§ 2.


Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków zostaną określone w zawartej umowie pomiędzy Gminą Jutrosin a Województwem Wielkopolskim.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Traci moc Uchwała Nr XVIII/76/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Wielkopolskiemu.

§ 5.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie


         W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Zdrowia Nr DZ-II-2.9024.42.2017, dotyczącym zmiany harmonogramu realizacji inwestycji polegającej na budowie bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim, zabezpieczono środki finansowe na pomoc finansową dla Województwa Wielkopolskiego w roku 2018, w kwocie 12.436,00 zł.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu