Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXXI/142/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie

Uchwała Nr XXXI/142/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie

Numer uchwały: 142
Numer sesji: XXXI
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXXI/142/2017


Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 października 2017 r.

w sprawie:
stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
__________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 117 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 60) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Stwierdza się, że z dniem 1 września 2017 r. następuje przekształcenie z mocy prawa dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 27, 63-930 Jutrosin w ośmioletnią Szkołą Podstawową im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 27, 63-930 Jutrosin.

§ 2.


Obwód Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie obejmuje w całości miejscowości: Jutrosin, Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Nad Stawem, Nowy Sielec, Pawłowo, Piskornia, Płaczkowo, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród

§ 3.

Niniejsza uchwała stanowi akt założycielski Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo oświatowe.

§ 4.

Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie dostosuje obowiązujący dotychczas statut szkoły do niniejszej uchwały.

§ 5.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie.

§ 6.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-31
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-31
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu