Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXX/136/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Uchwała Nr XXX/136/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

Numer uchwały: 136
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXX/136/2017


Rady Miejskiej
w Jutrosinie


z dnia 27 września 2017r.

w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu
____________________________________________________________________________


         Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r. poz. 446 wraz z późn.zm.), art. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 1440 wraz z późn. zm.) oraz po uzyskaniu opinii Zarządu Powiatu Rawickiego – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Do kategorii dróg gminnych zalicza się niżej określone drogi znajdujące się na terenie Gminy Jutrosin, należące dotychczas do kategorii dróg powiatowych:


1. drogę nr 5499P Jutrosin-Zmysłowo, drogę od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5500P do granicy województwa wielkopolskiego o długości 4,202 km

2. drogę nr 5504P Płaczkowo-Pakosław, odcinek drogi od skrzyżowania z drogą powiatową nr 5482P do granicy Gminy Jutrosin o długości 1,058 km.

§ 2


Przebieg dróg, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały przedstawiono graficznie na mapie stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały.

§ 3


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu