Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXX/135/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr XXX/135/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 135
Numer sesji: XXX
Rok: 2017

UCHWAŁA Nr XXX/135/2017
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 27 września 2017 r.


w sprawie: dopuszczenia zapłaty instrumentem płatniczym podatków stanowiących dochody budżetu Miasta i Gminy Jutrosin

______________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami), w związku z art. 61a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Dopuszcza się zapłatę podatków stanowiących dochód budżetu Miasta i Gminy Jutrosin za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

§ 2.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski


Uzasadnienie

     Art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat, w granicach określonych w odrębnych ustawach.
Zgodnie z art. 61a §1 ustawy Ordynacja podatkowa Rada Gminy w drodze uchwały może dopuścić zapłatę podatków, stanowiących dochody budżetu gminy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny.
Uchwała umożliwi dokonywanie płatności bezgotówkowych za pomocą instrumentu płatniczego jakim jest karta płatnicza w kasie Urzędu.
Niniejsza uchwała przedkładana jest w związku z możliwością przystąpienia Miasta i Gminy Jutrosin do Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, realizowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Krajową Izbę Rozliczeniową S.A.
Wprowadzenie opłaty podatków za pomocą karty płatniczej będzie stanowić udogodnienie dla podatników, ponieważ obrót bezgotówkowy staje się coraz bardziej powszechny.
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-10-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-10-09
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu