Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Nabór do pracy - jednostki organizacyjne » ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie adres: ul. Wrocławska 27, 63-930 Jutrosin

ZARZĄDZENIE NR 16/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie adres: ul. Wrocławska 27, 63-930 Jutrosin


ZARZĄDZENIE NR 16/2017
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin
z dnia 20 kwietnia 2017 r.

w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
adres: ul. Wrocławska 27, 63-930 Jutrosin

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 36a ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.) i § 1 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 roku w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.) i §1, §2, §5 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 października 2009 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie.
2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do zarządzenia.
3. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy
w Jutrosinie oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu.
§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin
/-/Zbigniew KoszarekInformacje powiązane:
Typ dokumentu: Nabór do pracy - jednostki organizacyjne
Kadencja: Aktualna kadencja (2014 - 2018)
Autor informacji: Malgorzata Pospiech
Informację wprowadził: Malgorzata Pospiech
Opublikowany dnia: 2017-04-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu