Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/118/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVI/118/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer uchwały: 118
Numer sesji: XXVI
Rok: 2017

Uchwała
Nr XXVI/118/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2017 roku


w sprawie: zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
_________________________________________________________________________


     Na podstawie art. 13a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz. 15) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1


W obwodach głosowania Nr 1 i Nr 2 utworzonych Uchwałą Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.12.2012r. poz. 6335) wprowadza się na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin zmiany siedzib obwodowych komisji wyborczych:


1. Dla obwodu głosowania Nr 1 wyznacza się siedzibę w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, ul. A. Mickiewicza nr 2,
tel. 65 5471 151

2. Dla obwodu głosowania Nr 2 wyznacza się siedzibę w budynku Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, ul. A. Mickiewicza nr 2,
tel. 65 5471 151.


§ 2


Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXII/145/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego z dnia 19.12.2012r. poz. 6335) po uwzględnieniu zmian wskazanych w § 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 3


Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 5


1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Jutrosin, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu