Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXVI/120/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

Uchwała Nr XXVI/120/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu

Numer uchwały: 120
Numer sesji: XXVI
Rok: 2017

Uchwała Nr XXVI/120/2017

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 marca 2017 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu
___________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446 wraz z późn. zm.) w związku z § 3 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lica 2000 r. w sprawie maksymalnej wysokości diet przysługujących radnemu gminy (Dz. U. z 2000r. Nr 61, poz. 710) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Ustala się miesięczną dietę dla:
1). Przewodniczącego Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 1.200 zł.
2). Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 450 zł.
3). Przewodniczących Komisji Rady Miejskiej w Jutrosinie w kwocie - 430 zł.
4). Dla pozostałych radnych w kwocie - 400 zł.

§ 2


Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na posiedzeniu Rady lub Komisji, wysokość diety określonej w § 1 ulega zmniejszeniu o 20%, nie więcej jednak niż o 40% miesięcznej diety.

§ 3


Dieta wypłacana będzie do dnia 10 następnego miesiąca na konto radnego

§ 4


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Jutrosina

§ 5


Traci moc uchwała Nr VIII/51/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet przysługujących radnemu.

§ 6


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01 kwietnia 2017 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2017-04-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2017-04-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu