Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/88/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 września 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

Uchwała Nr XXI/88/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22 września 2016 roku w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

Numer uchwały: 88
Numer sesji: XXI
Rok: 2016

Uchwała
Nr XXI/88/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 22 września 2016 roku

w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu

____________________________________________________________________

        Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zmn.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


1. Udziela się pomocy finansowej Powiatowi Rawickiemu na rok 2016 w formie dotacji celowej w kwocie 20.000,00 zł. (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) na dofinansowanie „Zakupu pojazdów przeznaczonych na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej”.

2. Źródłem sfinansowania zobowiązania będą dochody własne Gminy Jutrosin.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-09-29
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-09-29
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu