Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XX/84/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016 – 2019.

UCHWAŁA Nr XX/84/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016 – 2019.

Numer uchwały: 84
Numer sesji: XX
Rok: 2016

UCHWAŁA Nr XX/84/2016
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie:
zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2016 – 2019.

________________________________________________________________________________-


    Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

W uchwale Nr XV/58/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2016 – 2019 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.
Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.
Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-07-12
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-12
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu