Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XX/85/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr XX/85/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 85
Numer sesji: XX
Rok: 2016

UCHWAŁA
Nr XX/85/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie: określenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin
________________________________________________________________

         Na podstawie art. 90f. ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2156 wraz z późn. zm.), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 poz. 446 ) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


1. Uchwala się regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Określa się wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego za pomocą którego można się ubiegać o świadczenia, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Określa się wykaz wydatków kwalifikowalnych do stypendium szkolnego przyznanego w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin, oraz uchwała Nr XXI/140/2012 z dnia 29 października 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/37/2011 z dnia 2 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Jutrosin.

§ 3.


Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu