Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/77/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Uchwała Nr XVIII/77/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 kwietnia 2016 roku w sprawie:zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie

Numer uchwały: 77
Numer sesji: XVIII
Rok: 2016

Uchwała
Nr XVIII/77/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie: Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie
_____________________________________________________________________________


      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit h, art. 40 ust.2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W uchwale Rady Miejskiej w Jutrosinie Nr V/27/2007 z dnia 15 marca 2007 r. w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie, wprowadza się zmiany:

1. W § 2 dodaje się ustępy: 6e, 6f. w brzmieniu:
„6e. Ustawy z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny
(Dz.U. z 2014 r., poz.1863)”,

„6f. Ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
(Dz. U. z 2016 r., poz. 195)”.


2. W § 8 ust.3 dodaje się punkty: 11,12. w brzmieniu:
„11. Realizacja zadań wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny”.
„12. Realizacja zadań z zakresu świadczenia wychowawczego”.


§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-05-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-05-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu