Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XVII/73/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 11 lutego 2016r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

UCHWAŁA NR XVII/73/2016 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 marca 2016 roku w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 11 lutego 2016r. na działania Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 73
Numer sesji: XVII
Rok: 2016

UCHWAŁA
NR XVII/73/2016

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 24 marca 2016 roku

w sprawie: rozpatrzenia skargi z dnia 11 lutego 2016r. na działania
Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin

_____________________________________________________________________________

      Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.1515 wraz z późn. zm.) w związku z art. 229 pkt.3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 23.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu skargi z dnia 11 lutego 2016 r. złożonej przez Zbigniewa Kaczmarka na przewlekłe i nienależyte załatwienie sprawy z jego wniosku przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin uznaje się skargę za niezasadną.

§ 2

Uzasadnienie faktyczne i prawne rozpatrzenia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Jutrosinie.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2016-04-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2016-04-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu