Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ XIV/15 z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 8 grudnia 2015 r., o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

PROTOKÓŁ XIV/15 z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 8 grudnia 2015 r., o godz. 10:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

Numer dokumentu: XIV/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ XIV/15

z XIV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 8 grudnia 2015 r., o godz. 10:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Bielerzewska Iwona
2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz                                                                                                                                                         11. Wybierała Piotr
12. Zuziak Józef
13. Żmuda Franciszek

       Otwarcia – o godzinie 10:00 - XIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 13 Radnych, większość qworum co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. (Nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. J. Wycisk – usprawiedliwiona).

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018
3. Interpelacje i zapytania
4. Wolne głosy i wnioski
5. Zakończenie


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- uczestniczyłem w wystawie gołębi pocztowych, która odbyła się w Pakosławiu;
- uczestniczyłem w walnym zebraniu Związku Śmieciowego w Lesznie;
- uczestniczyłem w konferencji dotyczącej rozwoju szpitala rawickiego;
- uczestniczyłem w szkoleniu odnośnie budowy dróg gminnych oraz powiatowych;
- brałem udział w spotkaniu z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego, które odbyło się w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Bojanowie;
- byłem wraz z przedstawicielami OSP Rogożewo w Częstochowie, odebrać nowy samochód strażacki do tejże jednostki.

Brak pytań.

Ad. 2
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018


     Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Dzisiejsza sesja została zwołana w trybie szybkim, w związku z koniecznością dostarczenia do Poznania do dnia jutrzejszego - dokumentów, w tym uchwały Rady. Chodzi o samochód strażacki do jednostki OSP w Jutrosinie. Aby móc się o niego ubiegać jesteśmy zobligowani do zabezpieczenia w Wieloletniej Prognozie Finansowej środków w wysokości 410. 000 zł. Przesuniemy te środki z budowy boiska zewnętrznego przy sali sportowej w Szkaradowie.
      Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2015-2018 proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność Radnych: p. M. Barteczki oraz p. J. Wycisk - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. A. Kapała). Dziękuję zatem Uchwała Nr XIV/55/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 8 grudnia 2015 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 3
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 4
Wolne głosy i wnioski


Brak


Ad. 5
Zakończenie obrad

O godz. 10:20 Przewodniczący Rady Miejskiej zakończył obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-12-23
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-12-23
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu