Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr X/36/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/163/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2005 roku

Uchwała Nr X/36/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2015 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/163/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2005 roku

Numer uchwały: 36
Numer sesji: X
Rok: 2015

Uchwała
Nr X/36/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 30 czerwca 2015 roku

w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr XXXV/163/2005 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 grudnia 2005 roku
___________________________________________________________________

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 1232) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


1. Dokonuje się zmiany perspektywy Programu Ochrony Środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin z roku 2015 do roku 2020.

2. Tytuł tabeli nr 11 ujętej w Programie otrzymuje brzmienie:
„Tabela nr 11. Spis zadań inwestycyjnych na lata 2008-2020”

3. Przedmiotowy Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla Gminy Jutrosin został przyjęty przez Radę Miejską w Jutrosinie uchwałą z dnia 29 grudnia 2005 roku, Nr XXXV/163/2005.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

 
Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-07-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-07-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu