Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ IX/15 z IX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 czerwca 2015 r., o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

PROTOKÓŁ IX/15 z IX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 24 czerwca 2015 r., o godz. 12:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

Numer dokumentu: IX/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ IX/15

z IX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 24 czerwca 2015 r., o godz. 12:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Bielerzewska Iwona                                                                                                                              2. Bobrowska Grażyna
3. Grzywaczewski Bogusław
4. Jakubowski Marian
5. Janiak Stanisław
6. Jędrkowiak Piotr
7. Kalka Walerian
8. Kapała Anna
9. Lis Tomasz
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Zuziak Józef
12. Żmuda Franciszek

     Otwarcia – o godzinie 12:00 - IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych Radnych, Pana Burmistrza, Panią Skarbnik oraz Pana Sekretarza.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 12 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnych: p. Jadwigi Wycisk, p. Mirosława Barteczki oraz p. Piotra Wybierały - jest usprawiedliwiona.

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu 2. Zakończenie

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.


Ad. 1
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu


     Głos zajął Pan Burmistrz – Zbigniew Koszarek. Walczymy o to, żeby pożyczka ta była umarzalna w części, dlatego ta sprawa tak szybko wynikła. 1 mln. 700 tys. zł. bierzemy kredytu, mamy już to wpisane do budżetu, ale musi być jeszcze do tego podjęta oddzielna uchwała. Wymagana jest również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej, a do 30 czerwca musimy już wszystkie dokumenty dostarczyć do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do Poznania. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 12”za” (nieobecność Radnych: p. J. Wycisk, p. M. Barteczki oraz p. P. Wybierały - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr IX/29/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 24 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.


Ad. 2
Zakończenie obrad


    O godz. 12:15 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady IX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-06-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu