Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ VIII/15 z VIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 11 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ VIII/15 z VIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 11 czerwca 2015 r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: VIII/15
Rok: 2015

PROTOKÓŁ VIII/15

z VIII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 11 czerwca 2015 r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona                                                                                                                             3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Mikołajewski Ireneusz
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

        Otwarcia – o godzinie 13:00 - VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Monikę Pierożyńską - Semenków – projektantkę z firmy PROJEKT z Leszna, Pana Pawła Buchowskiego – przedstawiciela inwestora – firmy FINADVICE z Warszawy, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnej Jadwigi Wycisk jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie 2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami 3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną 4. Interpelacje i zapytania 5. Wolne głosy i wnioski 6. Zakończenie

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2
Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- w okresie między sesjami odbyły się wybory do Izb Rolniczych; delegatem z terenu Gminy Jutrosin został wybrany Pan Fabian Małecki;
- uczestniczyłem w obchodach Dnia Dziecka oraz przekazaniu szafek w szkole w Szkaradowie;
- byłem na spotkaniu z p. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu – odnośnie farm wiatrowych;
- brałem udziałem w szkoleniu Natura 2000;
- odbyło się podsumowanie kontroli wewnętrznej Urzędu oraz jednostek podległych;
- byłem na spotkaniu związanym z postępem prac przy budowie sali sportowej w Szkaradowie (co 2-3 tygodnie odbywają się takie spotkania).

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną


      Głos zajęła Pani Monika Pierożyńska-Semenków – projektantka z firmy PROJEKT z Leszna. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu przestrzennego dla terenów parku siłowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną przedstawiamy Państwu ponownie. Jest to temat znany, bowiem uchwała ta została już wcześniej uchwalona. Jednak zgodnie z rozstrzygnięciem Wojewody Wielkopolskiego zostało wykazane uchybienie prawne związane z określeniem granic zakresu, jakie były podjęte w tym planie. Różnica polegała na tym, że w przystąpieniu do tego planu skala załącznika graficznego jest na tyle nieszczegółowa, co pozwala później na uszczegółowienie w tych skalach właściwego planu. Pan Wojewoda orzekł, że widzi rozbieżności takie, które powodują nieważność i jest to zasadniczy punkt, który spowodował to, że spotykamy się ponownie z tym tematem na sesji. Nieścisłości te zostały poprawione. Są one określone w załączniku graficznym do obecnego projektu uchwały.
      Procedura planistyczna w związku z tą korektą granic musiała pozostać cofnięta - zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - do punktu gdzie mówimy o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu i określenia czasu składania uwag do tego projektu planu. Te wszystkie czynności zostały wykonane ponownie.

       Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej J. Wycisk - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr VIII/28/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 11 czerwca 2015 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik do protokołu.


       Głos zajął Pan Paweł Buchowski – przedstawiciel inwestora – firmy FINADVICE z Warszawy. Spotkaliśmy się z tej samej przyczyny po raz drugi, ale tak się zdarza, że różne wypadki się przytrafiają. I tak też było teraz. Na szczycie G7 - 2 dni temu - ustalono w końcu wspólne stanowisko (Japonii również, która była do tej pory oportunistą w tej materii), że będziemy w najbliższym czasie rezygnować z węgla przy wytwarzaniu energii jakiejkolwiek. Decyzje, które będą podejmowane do końca tego roku dotyczyć będą naszej przyszłości i to już nie będzie przedział 5-10 lat, ale kolejnych 50 i następnych. Kolejne pokolenia będą miały wytyczony kierunek. Jeżeli dzisiaj komuś jeszcze wydawałoby się, że jest to jakaś mrzonka – budowanie wiatraków, biogazowni, teorie spiskowe ludzi biznesu, którzy wymyślili sobie, że będą czerpać kasę nieważne za co, byle była, to tylko dowód na to, że wchodzimy w zupełnie inny rozwój, nie wiem czy cywilizacyjny, ale to określą Ci co przyjdą po nas. Są to już konkretne działania, które będą w najbliższych latach obligowały nas do tego, w którym kierunku pójdziemy.
        Jeżeli pozostałe sprawy związane ze zdobywaniem kolejnych decyzji będą pomyślnie przebiegały, to będziemy się spotykać częściej. W tej chwili doprowadzamy całość inwestycji do końca.


Ad. 4
Interpelacje i zapytania

- p. W. Kalka – jeżeli chodzi o zwierzynę łowną, to straty, które ona spowoduje ponoszą koła łowieckie, a kto ma pokryć, czy gdzie się zwrócić o straty spowodowane przez żurawie? Nastąpiła tak dewastacja środowiska u nas przez tę zwierzynę, że jest naprawdę z nią coraz większy problem. Może też ten temat poruszy trochę „Życie Rawicza”;

- p. Burmistrz – rozmawiałem właśnie też na te tematy z p. Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska; tak jak tu kolega mówi, jeżeli chodzi o zwierzynę łowną to myśliwi szacują te straty itd., a w przypadku żurawi, to trzeba złożyć wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To skarb państwa pokrywa te szkody. O dokładne szczegóły dopytam się jeszcze i przedstawię na najbliższej sesji.

Brak więcej interpelacji i zapytań.

Ad. 5
Wolne głosy i wnioski


- p. I. Mikołajewski – mieszkanki Jutrosina interweniują o to, że za późno wieczorem zapalane jest światło w mieście;


- p. M. Barteczka – mam taką uwagę aby organ prowadzący przyjrzał się dokładnie pracom przy zakładaniu światłowodu w Szkaradowie. Z tego co się dowiedzieliśmy, firma ta zniknęła, już około miesiąca jej nie ma, a pozostawili wiele niedociągnięć po sobie (ściągnięta kostka itp.);


- p. Burmistrz – sprawdzę jak to wygląda, jak rzeczywiście są jakieś niedociągnięcia, to będą to musieli poprawić;


- p. St. Janiak – jeśli chodzi o te światłowody, to w zasadzie firma ta nie idzie wioska po wiosce, tylko przeskakuje, czy cała gmina i powiat, czy tylko wybrane miejscowości będą podłączone?


- p. Burmistrz – teraz będzie II etap, my pisaliśmy o to, aby wszystkie wioski z naszej gminy były zrobione; założenie jest takie, aby do każdego mieszkańca gminy był doprowadzony światłowód; czy będzie to zrealizowane to nie wiem. Na dzisiaj inwestycja realizowana jest w Domaradzicach. Ale nie zostało jeszcze zrobionych dosyć dużo wsi u nas; Jutrosin też jeszcze cały nie jest. Firma ta jest przy Marszałku i to ona decyduje gdzie będą robić w danym czasie. Raz są tu, raz tu, tak mają w planach;


- p. F. Małecki – wiele budynków w ogóle nie zostanie przyłączonych (w Szkaradowie wiem o 6), - dlatego, że nie byli ujęci w planach. To jest właśnie problem. Kierownik tej firmy, która robiła w Szkaradowie powiedział, że te budynki, które nie są zrobione przez nich, nie będą zrobione. Kto to wykona, oni nie wiedzą. A te wszystkie niedociągnięcia co pozostawiali po swojej robocie, będą musieli poprawić, bo p. Lipowczyk z Zarządu Dróg czegoś takiego nie odbierze;


- p. M. Guziołek – u nas na wiosce też wszyscy nie mają podłączone jeszcze;


- p. Burmistrz – sprawdzę jak to jest;


- p. E. Szymkowiak – u nas prace akurat trwają i wygląda to na razie jakoś racjonalnie;


- p. St. Janiak – przypominam o dużej imprezie nad zalewem z okazji 25-lecia samorządu, która odbędzie się 21 czerwca;


- p. St. Janiak – kolejna sesja będzie 30 czerwca o godz. 13.


Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 6
Zakończenie obrad

O godz. 13:40 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady VIII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-06-18
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-06-18
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu