Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr VI/21/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 kwietnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 21
Numer sesji: VI
Rok: 2015

UCHWAŁA
Nr VI/21/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin
___________________________________________________________

     Na podstawie art. 37 b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie ustala co następuje:

§ 1

Ustala się wysokość miesięcznej zryczałtowanej diety dla poszczególnych przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Miesięczna dieta przysługuje za:

1. Udział w naradach zwoływanych przez Burmistrza
2. Za całokształt pracy w jednostce pomocniczej

§ 3

Za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność na naradzie zwołanej przez Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin wysokość diety określonej w § 1 ulega zmniejszeniu o 20%, nie więcej jednak niż o 40% miesięcznej diety.

§ 4

Z dniem 23 kwietnia 2015 roku traci moc Uchwała Nr VIII/52/2011 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie: ustalania zasad przysługujących diet dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Jutrosin.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Jutrosinie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 maja 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-05-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-05-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu