Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014.

UCHWAŁA Nr V/17/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014.

Numer uchwały: 17
Numer sesji: V
Rok: 2015

UCHWAŁA Nr V/17/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum
Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014.

____________________________________________________________________________

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 594 ze zmianami/ i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami) oraz na podstawie
art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 16 kwietnia 2012r., poz.406 ze zmianami) - Rada Miejska
w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie za rok 2014 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 162 443,67 zł. w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w roku 2014 Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie uzyskało wynik finansowy netto minus 3 335,48 zł.

§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr V/17/2015
z dnia 26 marca 2015 roku


Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zmianami) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską w Jutrosinie.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie.


Zdjęcia dołączone:

  Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-04-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-04-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu