Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ IV/15 z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 lutego 2015 r., o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ IV/15 z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 23 lutego 2015 r., o godz. 16:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: IV
Rok: 2015

PROTOKÓŁ IV/15

z IV SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 23 lutego 2015 r., o godz. 16:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

_______________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bielerzewska Iwona                                                                                                                                  3. Bobrowska Grażyna
4. Grzywaczewski Bogusław
5. Jakubowski Marian
6. Janiak Stanisław
7. Jędrkowiak Piotr
8. Kalka Walerian
9. Kapała Anna
10. Lis Tomasz
11. Wybierała Piotr
12. Wycisk Jadwiga
13. Zuziak Józef
14. Żmuda Franciszek

Listy obecności Radnych oraz Sołtysów stanowią załącznik nr 1,2 do protokołu.

      Otwarcia – o godzinie 16:00 - IV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie - dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości: Panią Irminę Gilicką-Zalas - Dyrektor Zespołu Szkół w Szkaradowie, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza oraz Pana Sekretarza.

       Przewodniczący Rady stwierdził, że w Sesji uczestniczy 14 Radnych, większość qworum, co oznacza, że jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnego I. Mikołajewskiego jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną
4. Interpelacje i zapytania
5. Wolne głosy i wnioski                                                                                                                                                           6. Zakończenie obrad

Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami


- odbyło się zebranie z sołtysami, podczas którego został ustalony harmonogram zebrań wyborczych nowych władz sołectw;
- uczestniczyłem w rocznej naradzie Państwowej Straży Pożarnej w Rawiczu;
- uczestniczyłem w naradzie LGD w Pępowie;
- wraz z p. Beatą Rzeźnik z Urzędu Stanu Cywilnego – odwiedziłem p. Karaś w Dubinie – która obchodziła 90-te urodziny;
- spotkałem się z p. Wojtysiem z Urzędu Marszałkowskiego;
- firma p. Jacka Szafrańskiego z Karolinek rozpoczęła już prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na ul. Akacjowej i Lawendowej w Jutrosinie; niebawem rozpoczną się również prace przy budowie sali sportowej w Szkaradowie;
- w miesiącu marcu czeka nas przetarg na kanalizację Sielca i Śląskowa;
- zapraszam do udziału w forum rolniczym, które odbędzie się 26 lutego o godz. 10:00 w Dłoni (dzisiaj dostaliście na nie zaproszenie);
- od 1 marca będą wydawane nowe dowody osobiste, będzie teraz można złożyć wniosek w każdej gminie, niekoniecznie w tej gdzie się jest zameldowanym, będą się one również różniły trochę wyglądem. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie, bo te systemy działają na razie jak działają.

Brak pytań.

Ad. 3
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowana przestrzennego dla terenów parku elektrowni wiatrowych „JUTROSIN” wraz z infrastrukturą techniczną

      Głos zajął Pan Paweł Buchowski – przedstawiciel firmy „Finandvice”. Jesteśmy na końcu drogi kiedy Rada Gminy w imieniu mieszkańców decyduje o tym, czy przyjąć, czy odrzucić ten plan. Cała procedura rozpoczęła się 4-5 lat temu, kiedy to odbyły się spotkania na terenie kilku wsi, a państwo sołtysi, którzy są tutaj obecni dzisiaj, mieli przyjemność się na tych spotkaniach ze mną znaleźć. Wtedy to zostały zaakceptowane przez mieszkańców warunki oraz pomysł, co do możliwości realizacji tego projektu. Gdyby wtedy się okazało, że na zebraniach wiejskich mieszkańcy powiedzieliby że nie, to bym się w imieniu firmy nisko ukłonił i podziękował i nie było by tematu. A ponieważ wtedy mieszkańcy wyrazili zgodę, a potem Rada Gminy poprzez swoje uchwały zdecydowała o tym, że ta inwestycja ma być realizowana, tak dzisiaj po raz czwarty znajdujemy się tutaj po to, by podjąć być może kolejną uchwałę. Ona, przy pozytywnym oczywiście wyniku, zamknie procedurę postępowania administracyjnego dotyczącego możliwości realizacji inwestycji. Pozytywna opinia Inspektoratu Sanitarnego z Rawicza została już wydana, czekamy w tej chwili na pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, która rozpatruje wszystkie aspekty dotyczące ochrony nas przed negatywnymi skutkami tego przedsięwzięcia.
      Radni w imieniu mieszkańców podjęli już trzy uchwały: pierwszą – kiedy po zebraniach wiejskich – przegłosowali procedury zmian w studium; drugą – kiedy zaakceptowali studium; trzecią – która zainicjowała rozpoczęcie procedury tworzenia miejscowego planu, czyli tego, czego efekt końcowy mamy pokazany dzisiaj na przedstawionym planie. Uchwała, w sprawie której się dzisiaj zebraliśmy, jeżeli zostanie podjęta, będzie już czwartą w tym temacie, a jednocześnie zamykającą wszelkie procedury. Być może Państwo będą dopytywać się kiedy rozpoczniecie, albo dlaczego tak długo to trwało? Dosyć wiele czynników miało wpływ na długą procedurę administracyjną, ponieważ trzeba było przeprowadzić całą masę ekspertyz, uzgodnień, prawie 40 instytucji brało udział w uzgadnianiu wcześniej studium, a później miejscowego planu. Udało się na szczęście pozytywnie zgodnie z prawem polskim przeprowadzić tę procedurę i dzisiaj mamy zamknięcie tego etapu.

- p. E. Szymkowiak – martwi mnie odległość siłowni wiatrowej od najbliższego budynku; wcześniej podawane było 600 metrów, w tej chwili prawdopodobnie są zmiany na 500 metrów; od czego zależy ta zmiana o 100 metrów; bo wiedząc gdzie ta działka się znajduje, moim zdaniem jest to odległość za bliska. Jestem za tym aby te wiatraki powstały, ale zachowajmy to, co powinno być zachowane;

- p. P. Buchowski – mówiliśmy o tym, że zachowamy odległości przyjęte przez nas podczas odbytych spotkań, w granicach 600 metrów i tak staraliśmy się to zrobić; precyzyjnie wpływ hałasu na nasze zdrowie określi nam wynik badań i uzgodnień Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Inspektorat Sanitarny przyjął, że przedstawione materiały dowodzą, iż nie będzie żadnej szkodliwości przy tych lokalizacjach jakie na dzień dzisiejszy tu pokazujemy. Myśmy mierzyli tą odległość na komisji, bo któryś z Państwa Radnych pytał wcześniej o to samo i tu komisyjnie wyliczyliśmy odległość około 700 metrów. Kiedy one szkodzą? W Rozporządzeniu Ministra Pracy jest napisane, że dla zabudowy zagrodowej dopuszczalny poziom hałasu w środowisku może wynosić 45 decybeli w nocy, a 55 w dzień. Natomiast dla zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 40 w nocy, a 45 w dzień. Czyli zachowane zostały nasze uzgodnienia. Wojewoda Wielkopolski napisał, że turbina wiatrowa nie może znajdować się bliżej niż 300 metrów od zabudowy mieszkaniowej, czyli te warunki również zostały spełnione;

- p. T. Lis – ustala się następujące zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemu, tutaj chodzi o budowę, o stawianie tych siłowni; z tymi, co będą na ich działkach te siłownie stały są podpisane umowy, a co z tymi działkami co są obok; czy te obok sąsiadujące działki też w jakiś sposób będą wyróżnione? Czy ktoś na tą posesje będzie wchodził, czy nie? Wiadomo, że musi być dojazd na czas budowy;

- p. P. Buchowski – jeżeli taka konieczność zajdzie, to będziemy rozmawiać z tymi osobami;

- p. T. Lis – dlaczego w Sarbinowie, jadąc w kierunku Krobi, gdzie takie wiatraki stawiają już, są takie skosy porobione?

- p. P. Buchowski – po pierwsze to nie odpowiem, bo nie jestem inwestorem tam, a po drugie wydaje mi się, że są to skosy technologiczne, ponieważ podwozie pojazdu, który będzie transportować, np. śmigło ma ponad 56 metrów, a minimalny promień skrętu jest 21 metrów;

- p. A. Kapała – jakie rekompensaty uzyska Gmina z tego tytułu, że na naszym terenie będą stały wiatraki?

- p. P. Buchowski – z informacji za ubiegły rok wynika, że Gminy, które na swoim terenie posiadają wiatraki uzyskują przychód od jednej w granicach od 98-105 tys. zł. Wydaje mi się, że jest to znaczny przychód dla Gminy, który zapewne pozwoli na lepsze planowanie wydatków i inwestycji;

- p. Sz. Samol – w Grąbkowie dopóki nie było wiadomo gdzie te wiatraki staną, to było w miarę spokojnie, jak wyszło gdzie – to później pojawił się problem, z tego co wiem to nawet utworzył się taki niepisany komitet przeciwny tym wiatrakom; nawet w stosunku do mojej osoby popłynęło bardzo dużo nieprzyjemnych słów. Ja byłem za wiatrakami i nadal jestem, ale niektórzy mieszkańcy twierdzą, że zrobiono im wielkie zło, ale pomimo tego nadal jestem za wiatrakami, ale w tej chwili to ja już nie decyduję, tylko Rada.

- p. P. Buchowski – nie bez przyczyny na samym początku powiedziałem, że to nie Burmistrz czy Rada podjęli samorzutnie uchwałę, tylko mieszkańcy poprzez zebrania wiejskie, w których żeśmy uczestniczyli. Przykro mi bardzo, że taka sytuacja zaistniała, natomiast trzeba by się odwołać do tamtego spotkania i przedstawić tym osobom, które wtedy były za, a teraz mówią nie. Z doświadczenia mojego wynika to, że dopóki nie zobaczy się na której działce znajdzie się „kółko czy krzyżyk” wszystko jest OK, wszyscy chcą, a nikt nie zwraca uwagi na to, co powiedziałem na pewno na każdym zebraniu, że to jest totolotek. Nie każdemu się da i nie każdy wygra;

- p. J. Wycisk – gdzie można zobaczyć Państwa projekty już wykonane?

- p. P. Buchowski – na terenie Rumunii, Węgier, Austrii, a w Polsce jeszcze nie;

- p. Burmistrz – 4 lata temu ustaliliśmy razem z Miejską Górką i z Pakosławiem, iż chcemy aby na naszym terenie powstało około 100 wiatraków - jako taka jedna farma wiatrowa. Tą decyzję podtrzymujemy cały czas i ja będę się cieszył, jeżeli u nas po tych wszystkich badaniach itd. powstanie 10, 12 wiatraków czy nawet 15 może. To będzie jakby nie było około 1,5 miliona złotych. Są to dla gminy dodatkowe pieniądze. Dlatego zachęcam aby Rada podjęła dzisiaj tę uchwałę. A ile zostanie wybudowanych, to się okaże w przyszłości Dopóki nie stoi wiatrak, to nie wiemy ile ich będzie;

- p. P. Buchowski – do p. Sz. Samola – proszę uspokoić mieszkańców Pana wioski, bo my nie jesteśmy głusi na te różne zdania. Ja nie chce nic nikomu narzucać. Będziemy patrzeć na to aby nikomu nie szkodzić, bo to, że nie szkodzi to jest pewne; natomiast psychicznie żeby komuś nie szkodzić. Będziemy się zastanawiać, a może tak faktycznie dla świętego spokoju zdejmiemy jedną sztukę, no bo jeżeli komuś przeszkadza, gdy jeszcze nie jest wybudowany, to nie będziemy mu dalej szkodzić. Także proszę uspokoić mieszkańców;

- p. W. Kalka – czy jest planowane zwiększenie ilości, wtedy można by zadowolić większą ilość ludzi?

- p. P. Buchowski – jako urządzenie techniczne, maszyna ma jakieś określone warunki pracy, ona skądś musi dostać energię, potrzebny jest wiatr. Jeżeli zagęścimy znacznie, no to nie uzyskamy wyniku ekonomicznego, dlatego więcej nie da rady.

Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za” (nieobecność Radnego I. Mikołajewskiego usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – 1 (p. J. Wycisk). Dziękuję zatem Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 23 lutego 2015 roku została przyjęta przez Radę z 1 głosem wstrzymującym się.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

- p. P. Buchowski – podziękował Radnym za podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Ad. 4
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 5
Wolne głosy i wnioski

- p. Burmistrz – chciałbym przypomnieć o czwartkowym forum, na które otrzymaliście dzisiaj Państwo zaproszenia. Warto tam pojechać i posłuchać o tym co się dzieje w rolnictwie;

- p. Burmistrz – złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet;

- p. Burmistrz – 7 marca w Centrum Kultury odbędzie się koncert z okazji Dnia Kobiet „W krainie czardasza”, a z paniami z KGW z naszej Gminy jadę do Poznania na koncert zespołu Blues Brothers;

- p. St. Janiak – również złożył życzenia z okazji zbliżającego się Dnia Kobiet;

- p. St. Janiak – kolejna sesja odbędzie się w czwartek 26 marca o godz. 14:00;

- p. J. Wycisk – bardzo dużo mieszkańców chciałoby aby zostało postawione lustro, tutaj jak się jedzie od rynku w stronę Dino, czy cmentarza, bo przez te stojące róże nie widać nic czy coś jedzie od strony Dubina;

- p. J. Wycisk – mieszkańcy pytają się również o to, czy będzie cokolwiek robione z ul. Powstańców oraz tą do Szymonek - bo są tam ogromne dziury;

- p. M. Kurzawa – proszę się martwić o drogi w swoim okręgu wyborczym, czyli Nowy Sielec, Grąbkowo, a Jutrosin ma swoich Radnych;

- p. M. Jakubowski – jeśli chodzi o ul. Powstańców, to ja już tę sprawę zgłaszałem kilkakrotnie;

- p. P. Jędrkowiak – ja też wspominałem o drogach;

- p. J. Zuziak – czy jest możliwość aby koło p. Szumnego w Borku, świeciła bardziej lampa?

- p. Burmistrz – dziury się porobiły, choć nie było zimy takiej jak zawsze; będziemy je łatać w okolicach kwietnia, maja, te większe dziury będziemy łatali masą na zimno. Musi być zrobiony przetarg, wówczas przyjedzie firma i na terenie całej gminy drogi będą naprawiane. Nie widzę potrzeby postawienia lustra, jedyne co to wykopiemy te róże koło p. Krajki i posadzimy tam coś płaskiego, żeby była lepsza widoczność. Jeśli chodzi o lampy na Borku, to będziemy składać wniosek na lampy solarne, bo zapotrzebowanie na terenie gminy jest duże.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 6
Zakończenie obrad

O godz. 17:20 Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak zakończył obrady IV Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-03-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-03-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu