Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin

Uchwała Nr III/12/2015 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 12
Numer sesji: III
Rok: 2015

Uchwała
Nr III/12/2015

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 5 lutego 2015 roku

w sprawie: zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin

________________________________________________________________________________

   Na podstawie art. 35 ust. 3, art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 594 wraz z późn. zm.) oraz § 10, Statutu Miasta i Gminy Jutrosin (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego Nr 114, poz. 2099 z 2003r. wraz z późn. zm.) – Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


Zarządza się przeprowadzenie wyborów do organów jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 2.

Szczegółowy terminarz wyborów w poszczególnych jednostkach pomocniczych ustali Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Zobowiązuje się Burmistrza do zapewnienia właściwej organizacji prac wyborczych na terenie gminy, w tym zabezpieczenia obsługi techniczno-kancelaryjnej zebrań.


§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2015-02-11
Wprowadzony do BIP dnia: 2015-02-11
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu