Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 42/2014 z XLII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 6.11.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 42/2014 z XLII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 6.11.2014r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 42
Rok: 2014

PROTOKÓŁ 42/2014

z XLII SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 6.11.2014r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

___________________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław                                                                                                                                                          2. Hauza Adam
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan                                                                                                                                                         13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

      Otwarcia XLII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.

     Przewodniczący Rady stwierdził, że w sesji uczestniczy 14 Radnych, większość quorum, co oznacza, ze jest ona władna obradować i podejmować w pełni prawomocne uchwały. Nieobecność Radnej p. N. Bartkowiak-Bakun jest usprawiedliwiona.

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017                                                                                                                                                                                 5. Podsumowanie kadencji 2010-2014
6. Interpelacje i zapytania
7. Wolne głosy i wnioski
8. Zakończenie obrad

Pan Ireneusz Mikołajewski zaproponował, aby w przerwie obrad Sesji Rady obejrzeć w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej wystawę Pana Marka Balcerka. 


Rada przyjęła porządek obrad bez sprzeciwu.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w uroczystościach 60-lecia pożycia małżeńskiego Państwa Bernadek z Rogożewa,
- uczestniczyłem w Sesji Rady Powiatu Rawickiego,
- brałem udział w spotkaniu dotyczącym internetu szerokopasmowego,
- brałem udział w spotkaniu LGD w Pępowie,
- brałem udział w otwarciu wystawy Pana Marka Balcerka,
- uczestniczyłem w spotkaniu - razem z Dyrektorem Franciszkiem Halcem - dotyczącym użytkowania zbiornika wodnego Jutrosin przez stowarzyszenie „Żwirek”.

Brak pytań

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2014

        Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej p. N. Bartkowiak-Bakun - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XLII/236/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 listopada 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4
Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2014-2017

        Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2014 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej p. N. Bartkowiak-Bakun - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XLII/237/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 6 listopada 2014 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Po tym pkt nastąpiła 15 min. przerwa, podczas której Radni oraz zaproszeni goście obejrzeli wystawę w Muzeum Ziemi Jutrosińskiej.


Obrady wznowiono od pkt 5.


Ad. 5

Podsumowanie kadencji 2010-2014


       Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy – Pan Zbigniew Koszarek. Przedstawił inwestycje, jakie podczas kadencji 2010-2014 udało się wykonać Gminie Jutrosin, korzystając ze środków zewnętrznych oraz współpracując z Powiatem, czy Urzędem Wojewódzkim. Wręczył podziękowania za wkład w rozwój naszej lokalnej społeczności wszystkim Radnym kadencji 2010-2014. Do podziękowań dołączył się również Przewodniczący Rady – Pan Stanisław Janiak, który ponadto podsumował w kilku zdaniach mijającą kadencję (mianowicie frekwencję radnych, ilość Sesji, komisji czy podjętych uchwał i stanowisk przez Radę).
       Gratulacje i życzenia złożyli wraz z delegacją uczniów: Dyrektor Gimnazjum w Jutrosinie – Pan Andrzej Musielak oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jutrosinie – Pan Waldemar Swornowski.
Podziękowania dla Radnych składali również zaproszeni na Sesję obecni goście.


Ad. 6

Interpelacje i zapytania


Brak


Ad. 7

Wolne głosy i wnioski


Brak


Ad. 8

Zakończenie obrad


Na powyższym zakończono obrady XLII Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.


Protokołowała:
Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-12-09
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-31
Ilość zmian wpisu: 1 - pokaż poprzednie wersje


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu