Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny 1dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2015 rok.

Uchwała Nr I/5/2014 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie: ustalenia średniej ceny 1dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2015 rok.

Numer uchwały: 5
Numer sesji: I
Rok: 2014

Uchwała
Nr I/5/2014

Rady Miejskiej
w Jutrosinie
z dnia 28 listopada 2014 roku

w sprawie: ustalenia średniej ceny 1dt żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania                      podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na 2015 rok.
________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 8, art.41 ust.1 i art. 42 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 wraz z późniejszymi zmianami/, oraz art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym /tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku, poz. 1381 wraz z późniejszymi zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1

Obniża się średnią cenę skupu żyta za 1 dt, ogłoszoną w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014 roku, przyjmowaną za podstawę do obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Jutrosin na rok 2015 z kwoty 61,37 zł. za 1 dt do kwoty 60 zł. za 1 dt.

§ 2
Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3
1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015 roku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VII (2014 - 2018)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2014-12-03
Wprowadzony do BIP dnia: 2014-12-03
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu