Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 30/2013 z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31.07.2013r., o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 30/2013 z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 31.07.2013r., o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

Numer dokumentu: 30
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 30/2013

z XXX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 31.07.2013r., o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

__________________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:


1. Barteczka Mirosław
2. Jakubowski Marian
3. Janiak Stanisław
4. Kalka Walerian
5. Kapała Anna
6. Kozica Marek
7. Machowicz Janina
8. May Jakub
9. Mikołajewski Ireneusz
10. Samol Szczepan
11. Stróżyński Łucjan
12. Wybierała Piotr
13. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

       Otwarcia XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych Radnych, Pana Burmistrza oraz Panią Skarbnik.
       Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 13 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnych: p. N. Bartkowiak oraz p. A. Hauzy jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:
1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Interpelacje i zapytania
5. Wolne głosy i wnioski
6. Zakończenie obrad

Przed omawianiem kolejnych punktów porządku obrad sesji uczczono minutą ciszy zmarłego Proboszcza Parafii Jutrosińskiej ś.p. ks. Kazimierza Białka.

Ad. 1
Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w zakończeniach roku szkolnego w szkołach naszej gminy;
- w dniach od 06 do 18 lipca 2013 roku przebywałem z rodzinami polskimi w zaprzyjaźnionym Potigny we Francji;
- odbył się już przetarg na wykonanie drogi na Dębinie;
- brałem udział w obchodach Święta Policji w Rawiczu;
- w dniach 27-28 lipca odbył się na naszym Rynku Maraton muzyczny, pierwszego dnia mieliśmy tzw. koncert na swojską nutę, drugi dzień poświęcony był przede wszystkim 150-leciu Banku Spółdzielczego w Jutrosinie;
- brałem udział w mszy św. wprowadzającej w urząd Proboszcza Parafii Jutrosińskiej – ks. Tadeusza Jaskuły.

Brak pytań ze strony Radnych.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 13”za”(nieobecni Radni: N. Bartkowiak i A. Hauza), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXX/177/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 lipca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 4

Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 5

Wolne głosy i wnioski

- p. W. Kalka – chciałbym zareklamować wykonanie robót niektórych elementów odnowy wsi w Ostojach oraz przypomnieć się o TOT-TOI w Ostojach;

- p. Ł. Stróżyński – przypominam o naprawie drogi Pawłowo-Rogożewo;

- p. Burmistrz – TOI TOI w najbliższym czasie będzie dostarczony, w Ostojach będą robione również dodatkowe badania wody; odnośnie naprawy drogi Pawłowo-Rogożewo – będzie naprawiana;

- p. A. Kapała – jakiś czas temu pracownicy interwencyjni łatali dziurę przed salą w Dubinie, niestety znów pojawiło się wgłębienie, cały czas przypominam się z tym nieszczęsnym brukiem w Dubinie, czy będzie z nim coś robione;

- p. Burmistrz – ten rok jest szczególny, w budżecie nie ma pieniędzy, musimy zaciskać pasa. Mamy trochę oszczędności, ale nie pokryją one niestety braków wpływów;

- p. W. Kalka – kto ma obowiązek opróżniania koszy na ścieżce rowerowej Dubin – Jutrosin;

- p. Burmistrz – gmina się tym zajmuje wspólnie z zarządem dróg;

- p. Sz. Samol – co z tymi mieszkańcami co nie mają koszy i umów śmieciowych?

- p. Burmistrz – będą na nich nakładane kary, cały czas trwa weryfikacja osób, które złożyły deklaracje w Związku Międzygminnym, także wszystko to z czasem wyjdzie;

- p. Burmistrz – pojedziemy teraz z Proboszczami naszymi bezpośrednio do firmy MZO z Leszna z zapytaniem co będziemy robić ze śmieciami pochodzącymi z cmentarzy;

- p .W. Kalka – w gazecie „Życie Rawicza” czytałem, że Gmina Rawicz będzie zbierać wnioski na odszkodowania związane z pozalewanymi polami, czy my też będziemy coś takiego robić?

- p. Burmistrz – czytałem ten artykuł, ale u nas nie ma klęski żywiołowej, a jeżeli wojewoda nic nie ogłosił to my nic nie możemy robić, moglibyśmy np. jedną ratę podatku umorzyć, ale wówczas sołtys musiałby podpisać się pod tym wnioskiem – potwierdzając rzeczywiste zaistnienie wymoknięcia, ale nie ma takiej potrzeby;

- p. M. Barteczka – ja mam zapytanie dotyczące tych 2 masztów co stoją na szkołach, czy ich właściciele płacą coś z tego tytułu na rzecz Gminy;

- p. Burmistrz – nie płacą nic, a czy coś działają to nie wiem nic na ten temat;

- p. A. Kapała – cz te resztki wiatraka będą zabrane z Dubina?

- p. Burmistrz – jest właściciel tego, a my we wrześniu będziemy robili przetarg;

- p. Burmistrz – zapraszam 4 sierpnia na drezyny oraz na trójbój rekreacyjny na dworzec do Jutrosina, 15 sierpnia na Dożynki Powiatowe do Bojanowa, a 18 sierpnia na Dożynki Gminne do Rogożewa. 23 i 24 sierpnia – odbywają się już po raz kolejny dni otwarte w Przedsiębiorstwie W. Legutki.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 6

Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-08-20
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-08-20
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu