Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 29/2013 z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.06.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 29/2013 z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 27.06.2013r., o godz. 13:00 w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

Numer dokumentu: 29
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 29/2013

z XXIX SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,
która odbyła się dnia 27.06.2013r., o godz. 13:00
w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

____________________________________________________________________
Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Bartkowiak Natalia
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Listy obecności Radnych i Sołtysów stanowią załącznik nr 1 i 2 do protokołu.

       Otwarcia XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych gości – Pana Adama Sperzyńskiego – Kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Miejskiej Górce, Dyrektorów Szkół i Przedszkoli, Radnych, Sołtysów, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza oraz Panią Skarbnik.
Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowane przez Radę uchwały będą prawomocne (nieobecność Radnego: p. A. Hauzy jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:

1. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie
2. Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021
5. Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności
6. Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:
- Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie
- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie
7. Interpelacje i zapytania
8. Wolne głosy i wnioski
9. Zakończenie obrad

Ad. 1

Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie

W związku z tym, że do protokołu z Sesji nie zgłoszono żadnych uwag – powyższy protokół przyjęto bez odczytywania. Jest on do wglądu w Urzędzie Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Ad. 2

Sprawozdanie Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z działalności za okres pomiędzy sesjami

- brałem udział w obchodach 20-lecia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu;
- uczestniczyłem w otwarciu zbiornika retencyjnego w Rydzynie;
- odbył się na terenie naszej gminy festyn szkolny (w Jutrosinie i Szkaradowie) oraz festyn rekreacyjno-sportowy na stadionie w Jutrosinie;
- odbyły się w Janowie zawody strażackie (p. Burmistrz podziękował za zaangażowanie sołtysowi wsi, a zarazem prezesowi straży pożarnej w Janowie – p. F. Tatarkowi);
- uczestniczyłem w walnym zebraniu GSCH w Jutrosinie;
- uczestniczyłem w pogrzebie byłego wojewody leszczyńskiego - ś.p. Józefa Ponieckiego.

P. Burmistrz zwrócił się do wszystkich obecnych na sesji o uczczenie pamięci zmarłego Józefa Ponieckiego minutą ciszy.

Ad. 3

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Jutrosin na rok 2013

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Przedstawiła zmiany po stronie dochodów jak i wydatków. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za”(nieobecny Radny: A. Hauza), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 4

Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2013-2021

Głos zajęła Pani Skarbnik – Pani Grażyna Niedbała. Uchwała ta jest konsekwencją zmian wprowadzanych do budżetu Gminy na 2013 rok. Brak pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecny Radny: A. Hauza), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXIX/176/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Ad. 5

Informacja Kierownika Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Miejskiej Górce o aktualnej działalności

      Głos zajął Kierownik Powiatowego Biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – Pan Adam Sperzyński. Zacznę może od kampanii 2012/2013, bo 30 czerwiec to jest termin zakończenia wypłat dopłat za rok poprzedni. Kampania 2012 została praktycznie zakończona. My jako Biuro Powiatowe wydaliśmy decyzje we wszystkich sprawach. Wniosków obszarowych za zeszły rok było 3156. Do dnia 21 czerwca pozostało jeszcze do wypłaty 21 wniosków, ale myślę, że do końca czerwca te wypłaty już spłyną. Jeżeli chodzi o ONW to jest podobnie. Ponad 2000 wniosków zostało złożonych i wszystkie pieniądze już wypłacono. Przez cały zeszły rok wypłaciliśmy łącznie ponad 60 mln zł. Jeśli chodzi o rok bieżący to ilość wniosków jest podobna, co w zeszłym roku. Wniosków obszarowych mamy 3156, troszkę mniej jest ONW. Aktualnie trwa ich wprowadzanie do systemu. Na początku lipca będzie określona koperta finansowa. W tym roku był nabór wniosków na modernizację gospodarstw rolnych. W całej Wielkopolsce złożono ponad 5000 wniosków. Bezpośrednio w naszym biurze z całego powiatu rawickiego złożyło wnioski 148 beneficjentów. Środki finansowe na ten cel są na razie zabezpieczone dla pierwszych 751 beneficjentów. Lista rankingowa jest jawna, można się z nią zapoznać korzystając ze strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Z tego co słyszałem pierwsze 300 wniosków, były to wnioski od gospodarzy, którzy zadeklarowali wspólne użytkowanie maszyn. Miały one wyższą punktację. Nie przewidywane jest istotne zwiększenie środków finansowych. Ewentualne różnice mogą wystąpić jedynie w pojedyńczych wnioskach. Aktualnie trwa jeszcze nabór na wnioski zalesieniowe. Do końca lipca można je jeszcze składać, ale wymaganych jest dużo dokumentów zewnętrznych, także czasu już za dużo nie zostało.

- p. M. Jakubowski – co z rolnikami, którzy są za granicą, tutaj ziemię wydzierżawiają, w ogóle jej nie użytkują, a dopłaty dostają?

- p. A. Sperzyńśki – ten kto składa wniosek, podpisuje się pod tym co jest w nim zawarte, jeżeli składa go niezgodnie z prawdą, to popełnia wykroczenie. Jeżeli są takie sytuacje, które wychodzą po czasie, to my wtedy wznawiamy postępowanie i są to powiem takie nieprzyjemne sytuacje. Ale zdarza się i tak, że dopłaty trzeba wówczas zwrócić. Ale jest to temat skomplikowany. Ktoś ma grunty, a obrabia je sąsiad. Jest jeszcze takie jedno stwierdzenie „władztwo nad rzeczą”. Jeżeli ktoś udowodni, że to co tam jest posiane, to jest jego decyzja, to on nie musi tego sam osobiście obrabiać. Wystarczy, że to komuś zleci, a dopłaty należą się jemu. Też dlatego tutaj w osądzaniu kogoś zalecałbym daleko idącą ostrożność.

Brak więcej pytań.

Ad. 6

Informacja o programie imprez kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych na okres wakacyjny oraz o prowadzonej działalności:

- Dyrektora Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie

      Głos zajęła Dyrektor Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie – Pani Kamila Malecha. Na czas tegorocznych wakacji Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie oraz podlegające jej filie: w Dubinie i Szkaradowie zaplanowały zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Forma zajęć będzie różnorodna – tak, by każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Zajęcia będą tematycznie oparte na wybranej książce, w ten sposób dzieci będą miały okazję na spotkanie „ze słowem pisanym”, poznać nowych bohaterów książkowych lub wzbogacić swoją wiedzę na temat tych już znanych, a dzięki temu będą mogły rozwinąć swoją wyobraźnię. Jedną z proponowanych form będą warsztaty plastyczne gdzie będziemy wycinać, kleić, rysować i tworzyć formy przestrzenne oraz obrazki metodą płaskiego origami. Na zajęciach uczestnicy będą mieli okazję „poćwiczyć mózg” rozwiązując różne zagadki, łamigłówki i zadania tematyczne.
W tym roku, w wakacje, w jutrosińskiej bibliotece zamieszkają elfy z „nibylandzkiej krainy”. Dzieci na pięciu spotkaniach będą miały okazję poznać i zaprzyjaźnić się z elfami z Nibylandii. Na samym początku dowiemy się jak wygląda Nibylandia i stworzymy jej mapę, która na każdych zajęciach będzie bogatsza o nowe informacje, rysunki i obrazki. Na poszczególnych spotkaniach poznamy kolejne elfy i będziemy poszerzać swoją wiedzę na ich temat, a także rozwijać swoją wyobraźnię, zdolności manualne, a przy okazji, wyrabiać dokładność, wrażliwość estetyczną i nauczyć się współpracy w grupie dzieci różnowiekowych. Na każdych zajęciach, poza pracą z książką, dzieci będą mogły rozwinąć poczucie estetyki i kształtować zdolności manualne podczas wykonywania prac plastycznych. W filiach bibliotecznych zajęcia też będą poświęcone tematycznie w związku z wybranymi książkami. I tak w Szkaradowie dzieci wysłuchają przygód morskich z różnych bajkowych opowieści, a potem wykonają z papieru różne „morskie” obrazki – latarnię, żaglówkę i statek. Uczestnicy utrwalą swoją dotychczasową wiedzę o morzach i oceanach oraz wzbogacają ją o nowe terminy morskie. W filii bibliotecznej w Dubinie „nasi milusińscy” wysłuchają letnich historii i wakacyjnych przygód książkowych bohaterów, a potem będą miały okazję opowiedzieć swoje przygody, a nawet przenieść je na papier w postaci kolorowych, twórczych rysunków i obrazków origami. W obu filiach oprócz wspólnego czytania i słuchania bajek zaplanowane jest rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek tematycznych i zagadek. Dodatkowo w filii w Dubinie uczestnicy przypomną sobie zasady „fair-play” podczas, tradycyjnego już, turnieju warcabowego – przewidziane są atrakcyjne nagrody. W czasie całych wakacji dzieci, we wszystkich trzech bibliotekach, będą mogły grać w różne gry planszowe, np. warcaby, szachy, domino, bierki i scrabble – rozwijając zdolności logicznego myślenia i zręczność oraz kolorować obrazki o letniej tematyce.
Mamy nadzieję, że taka oferta przyciągnie dzieci do biblioteki i będą miały okazję przekonać się, że miło i twórczo można wykorzystać wolny czas z książką, która oferuje nam bogactwo treści i przeżyć i pobyć z rówieśnikami, a nie tylko spędzić go przed komputerem czy telewizorem.

Brak pytań ze strony Radnych.

- Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie

        Głos zajęła Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie – Pani Krystyna Konieczna. Przedstawiła Ona program imprez letnich na 2013 rok. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie, jak co roku organizuje cykl imprez letnich pod nazwą „Bawimy się razem”:
- 2 lipca – w Dubinie;
- 3 lipca – w Zaborowie;
- 4 lipca – w Janowie;
- 10 lipca – w Jeziorach;
- 13 lipca – w Starym Sielcu;
- 15 lipca – w Bielawach;
- 17 lipca – w Pawłowie;
- 18 lipca – w Nad Stawem;
- 19 lipca - w Jutrosinie, na boisku sportowym "Orlik";
- 22 lipca – w Ostojach;
- 24 lipca - w Grąbkowie;

- w dniach od 7 do 31 lipca 2013r. na boisku sportowym „Orlik”odbędą się Mistrzostwa Jutrosina w Badminton w kategoriach dla dzieci, młodzieży i dorosłych;

- 21 lipca 2013r.- Turniej Piłki Plażowej w Ostojach;

- 27 lipca 2013r. - rozpocznie się Maraton muzyczny, zapoczątkowany koncertem na swojską nutę, podczas którego wystąpi, m.in. Kapela Zaa Winkla. Dzień później, czyli 28 lipca 2013r. odbędzie się festyn na Rynku z okazji 150 lat istnienia Banku Spółdzielczego w Jutrosinie. W programie przewidziano m.in.: Wyspę skarbów - widowisko dla dzieci, występ zespołu Abba Cover Band, występ Michała Milowicza oraz na koniec pokaz laserowy;

- przez cały sierpień w sali Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie odbywać się będą wakacyjne spotkania filmowe – projekcja bajek i animacji dla dzieci oraz filmów familijnych, przyrodniczych i dokumentalnych;

- 4 sierpnia 2013r.- już po raz kolejny na dworcu kolejowym w Jutrosinie odbędą się Mistrzostwa Wielkopolski w Wyścigach Drezyn Ręcznych oraz Trójbój Gościnnej Wielkopolski nad zalewem;

- 18 sierpnia 2013r. - w Rogożewie odbędą się Dożynki Gminne;

- 23-24 sierpnia 2013r.- odbędą się Dni Otwarte Przedsiębiorstwa Hodowlano-Nasiennego W.Legutko;

- 31 sierpnia 2013r. - zjazd dawnych jutrosińskich harcerzy z drużyny Zofii Cichej;

- 15 września – Pożegnanie Lata – festyn szkolny organizowany przez Gimnazjum w Jutrosinie.

Dokładniejszych informacji odnośnie wymienionych imprez można dowiedzieć się ze strony internetowej Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Jutrosinie oraz Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie.

- p. A. Kapała – czy nie było już teraz problemów z uzgodnieniem terminów imprez „Bawimy się razem” z sołtysami?

- p. K. Konieczna – dogadaliśmy się bez problemu;

- p. A. Kapała – do kiedy można zgłaszać rolników otrzymujących wieńce na tegorocznych Dożynkach Gminnych w Rogożewie;

- p. K. Konieczna – termin już minął, ale można jeszcze zgłaszać;

- p. Burmistrz – Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w ramach tzw. małych projektów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD „Gościnna Wielkopolska” wydaje książkę pt.: „Jutrosińska Wiara i Gwara” - też warto o tym wspomnieć;

- p. K. Konieczna - ja miałam przedstawić harmonogram imprez wakacyjnych, a o książce będziemy w stosownym terminie informować, chce żeby była to tez jakaś niespodzianka.

Brak więcej pytań ze strony radnych.

Po tym pkt ogłoszono 15 minutową przerwę, spowodowaną spóźnieniem się na obrady sesji Pana Eugeniusza Karpińskiego – Prezesa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego.

Obrady wznowiono od pkt. 7 (na sesję przybył Pan Eugeniusz Karpiński – Prezes Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego oraz Pan Marian Gross – Powiatowy Lekarz Weterynarii).

Ad. 7
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 8

Wolne głosy i wnioski

     Głos zajął Pan Marian Gross – Powiatowy Lekarz Weterynarii. Przestrzegał przed wirusem – afrykańskiego pomoru świń (ASF), którego wykrycie kończy się wybiciem stada i wstrzymaniem eksportu wieprzowiny. Kilkanaście dni temu władze Białorusi powiadomiły Komisję Europejską, że na ich terenie – w okolicy Grodna, wystąpiło ognisko afrykańskiego pomoru świń. Jest to schorzenie podobne do klasycznego pomoru świń, z tym, że jest to choroba o wiele groźniejsza. Oprócz dzików, choroba dotyka świnie domowe. Nie ma na nią szczepionki. Jeżeli wirus przedostanie się do Polski, to jesteśmy położeni na łopatki, bo kraj w którym wystąpi afrykański pomór świń absolutnie nie może nigdzie eksportować mięsa, wyrobów, ani żywych świń. Wirus jest o tyle zjadliwy, że bardzo długo żyje w środowisku i nie tylko. Przykładowo w mięsie mrożonym może przeżywać do 1000 dni, a więc prawie trzy lata. W odchodach – do roku. Zarażenie następuje przez kontakt ze zwierzętami lub produktami pochodzenia zwierzęcego. Najgroźniejsze są tutaj dziki, które ewentualnie mogą być chore i sposób składowania słomy. Dziki zbliżając się do słomy w stogach czy balotach mogą pozostawić w nich kał, mocz, sierść, ślinę. Żadne warunki atmosferyczne tego wirusa nie niszczą – ani mróz, ani słońce, ani deszcz. Jedynym pocieszeniem jest fakt, że wirusa zabijają wszelkiego rodzaju środki dezynfekcyjne, również mydło. Proszę więc, żeby hodowcy zaopatrzyli się w jakikolwiek środek dezynfekcyjny i przeprowadzali dezynfekcję w miarę możliwości najczęściej, jak się da. Proszę dbać o to, by samochody, które wjeżdżają z materiałem, czy wywożą świnie do rzeźni, były zdezynfekowane. Każdy hodowca, który wpuszcza na swoją posesję pojazd ma prawo skontrolować, czy jest on zdezynfekowany i czysty. Wszystkie samochody muszą mieć książkę dezynfekcji i czyszczenia pojazdów. Proszę sprawdzać, czy mają wpisy, bo wpis powinien być wynikiem dezynfekcji.
W przypadku wykrycia ogniska choroby, jedyną metodą walki jest metoda administracyjna, czyli wybicie stada i utylizacja. Objawy są mało charakterystyczne, a należą do nich: liczne upadki, temperatura, wymioty, biegunka (często z domieszką krwi), objawy nerwowe (np. zagrzebywanie się w ściółkę, podniecenie, drgawki mięśni i skurcze kloniczno-toniczne, niedowład zadu, zasinienie uszu lub nawet całego ciała, drobne liczne wybroczyny w skórze, duszność, pienisty wypływ z nosa, wypływ z worka spojówkowego, czy ronienia. Takie objawy należy zgłosić jak najszybciej albo Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Rawiczu, albo wójtowi czy burmistrzowi, albo do najbliższego, znanego nam lekarza weterynarii. Wtedy my wkraczamy z postępowaniem administracyjnym. Gdyby do państwa przyjeżdżali goście zza wschodniej granicy (pomór afrykański występuje także na Ukrainie), zwracajcie uwagę, czy nie przywożą np. kanapek z mięsem czy jakąś kiełbasą. To wszystko trzeba natychmiast utylizować, a niewielką ilość można spalić w piecu.

- p. W. Kalka – kto powinien zabierać odpady, które po sobie pozostawia, np. inseminatorzy, którzy przychodzą w butach ochronnych?

- p. M. Gross – ten kto je przywozi;

- p. J. May – czy jest prowadzona jakaś kontrola szczepień przeciw wściekliźnie u zwierząt?

- p. M. Gross – kontroli szczepień się nie przeprowadza.

Brak więcej pytań ze strony Radnych.

      Głos zajął Pan Eugeniusz Karpiński – Prezes Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego. Jak wszyscy wiemy od 01 lipca 2013 roku wchodzi w życie nowa ustawa śmieciowa. Jesteście Państwo członkami Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego, który to wdraża tą ustawę na naszym terenie. Jesteśmy już po przeprowadzonych przetargach, podpisanych umowach. Z Państwa Gminy wywozem odpadów będzie zajmował się Miejski Zakład Oczyszczania z Leszna. Raz w tygodniu będą odbierane od Państwa odpady zmieszane, raz w miesiącu odpady segregowane. Będziemy mieć niestety poślizg z dostarczeniem dla każdego mieszańca pism z harmonogramem odbioru odpadów i indywidualnym numerem konta, na który każdy właściciel posesji ma wpłacać podatek śmieciowy. W związku z tym poślizgiem w tym miesiącu nie będą naliczane odsetki za nie zapłacenie za śmieci do 15 lipca. Po otrzymaniu przez Państwa nr kont (roznoszonych przez pracowników Urzędu, czy sołtysów) proszę o jak najszybsze uregulowanie należności.
Wiele praktycznych informacji znaleźć można na stronie internetowej Związku i Gminy. Może zdarzyć się tak, że przy pierwszym odbiorze śmieci worki do segregacji otrzymają również i Ci, którzy zadeklarowali, iż nie będą sortować śmieci. Pracownicy firmy wywozowej nie wiedzieli jeszcze komu mają je zostawić, a komu nie. Dlatego niech się nikt nie zdziwi, że włożono mu pod kosz worki. Najlepiej zwrócić je przy następnej wizycie firmy, a jeżeli nie, proszę to potraktować jako prezent od związku i wykorzystać w dobrym celu.

- p. N. Bartkowiak – w jakim stosunku kształtuje się na dzień dzisiejszy w deklaracjach mieszkańców kwestia segregacji, czy nie segregacji odpadów?

- p. E. Karpiński – na dzień dzisiejszy około 90 % mieszkańców zadeklarowało segregowanie odpadów;

- p. N. Bartkowiak - większość osób zadeklarowała, że będzie prowadziła selektywną zbiórkę. Dlaczego zatem odbiór odpadów zmieszanych będzie prowadzony z częstotliwością raz na tydzień, natomiast odbiór odpadów selektywnie zbieranych, z częstotliwością raz w miesiącu;

- p. E. Karpiński – jest możliwy odbiór odpadów selektywnie zbieranych raz w tygodniu, ale to miałoby przełożenie na cenę. Ponadto do odpadów zmieszanych trafiają różnego rodzaju śmieci biodegradowalne, które gniją i wydzielają brzydki zapach;

- p. E. Karpiński – nadmiar odpadów selektywnych można odstawić do punktu w Sarnowie. Mam nadzieję, że za rok, dwa lub trzy, również w Państwa gminie będzie punkt selektywnej zbiórki. Jeżeli stanie się tak, że np. po tygodniu zapełni nam się worek z plastikami, możemy kupić w markecie za 40-50 gr. worek 120 l. i załadować do niego te plastiki, które nam się nie zmieściły. Firma odbierze wszystkie wystawione worki, ale znowu da gospodarzowi jeden;

- p. N. Bartkowiak – nie wyobrażam sobie, gdzie to wszystko magazynować? Chyba Państwo zakładacie, ze każdy teraz wygospodaruje sporą przestrzeń, żeby te odpady przechowywać. Mieszkańcy dopełnili swoich obowiązków – złożyli deklaracje. Takiej ulotki, jaką dzisiaj dostaliśmy, nie mają ani moi rodzice, ani moja babcia, ani większość mieszkańców. A Państwo teraz oczekujecie, że te osoby od poniedziałku będą w sposób właściwy segregowały śmieci. Odwołuje się Pan do strony internetowej, na której mamy sprawdzać informacje. Przypominam, że poziom pokrycia internetem, czyli dostępu gospodarstw domowych na obszarach wiejskich, wynosi 20%;

- p. E. Karpiński – zapewniam, że w ciągu tygodnia, może dwóch taka informacja dotrze do mieszkańców również w wersji papierowej;

- p. A. Kapała – a co zrobić z odpadami zielonymi?

- p. E. Karpiński – moglibyśmy się pokusić aby raz na tydzień były odbierane także odpady biodegradowalne, ale to są dodatkowe koszty, dodatkowy samochód. Posługując się życiowym rozwiązaniem, dopuszczamy, by np. resztki obiadowe – mimo obowiązku segregacji – były wrzucane do odpadów zmieszanych. Dobrze byłoby aby – w miarę możliwości – odpady biodegradowalne składować na pryzmie obornika czy kompostowniku.

- p. M. Kozica – część mieszkańców kupiła pojemniki, a część nie – czy firma będzie miała jakieś na sprzedaż?

- p. E. Karpiński – obowiązkiem mieszkańca jest taki kubeł sobie zapewnić;

- p. W. Kalka – czy wielogabarytowe odpady będzie trzeba dużo wcześniej zgłaszać przewoźnikowi?

- p. E. Karpiński – nie, kwestia 1-2 dni;

Brak więcej pytań, a zarazem brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 9
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXIX Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-07-25
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-07-25
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu