Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Protokoły z sesji Rady » PROTOKÓŁ 26/2013 z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 04.04.2013r., o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

PROTOKÓŁ 26/2013 z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie, która odbyła się dnia 04.04.2013r., o godz. 13:00 w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie

Numer dokumentu: 26
Rok: 2013

PROTOKÓŁ 26/2013

z XXVI SESJI Rady Miejskiej w Jutrosinie,

która odbyła się dnia 04.04.2013r., o godz. 13:00
w sali posiedzeń Urzędu Miasta i Gminy w Jutrosinie
_______________________________________________________________

Obecni na Sesji Radni:

1. Barteczka Mirosław
2. Hauza Adam
3. Jakubowski Marian
4. Janiak Stanisław
5. Kalka Walerian
6. Kapała Anna
7. Kozica Marek
8. Machowicz Janina
9. May Jakub
10. Mikołajewski Ireneusz
11. Samol Szczepan
12. Stróżyński Łucjan
13. Wybierała Piotr
14. Zuziak Józef

Lista obecności Radnych stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

      Otwarcia XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Jutrosinie – Pan Stanisław Janiak. Powitał przybyłych Radnych, Pana Burmistrza oraz Pana Sekretarza.


Przewodniczący Rady poinformował, że na 15 Radnych, obecnych na sesji jest 14 - większość qworum – co oznacza, że podejmowana przez Radę uchwała będzie prawomocna (nieobecność Radnej: p. N. Bartkowiak jest usprawiedliwiona).

Przewodniczący przedstawił porządek obrad.

Porządek obrad Sesji:


1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin
2. Interpelacje i zapytania
3. Wolne głosy i wnioski
4. Zakończenie obrad

Ad. 1

Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

      Głos zajął Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin – Pan Zbigniew Koszarek. Sesja ta zwołana jest z koniecznością zmiany zapisu zawartego w podjętej Uchwale w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin. Zmiana ta dotyczy zapisu: „bezpośrednio z niezamieszkałych – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w tygodniu” – na „nie rzadziej niż raz w miesiącu”. Dlatego teraz wszystkie gminy będące członkami Związku, muszą takie zmiany w swoich uchwałach nanieść. Nic poza tym się nie zmienia.

- p. A. Kapała – czy chodzi tu tylko o niezamieszkałe nieruchomości?

- p. Burmistrz – tak;

- p. Sz. Samol - od samego początku mówiłem, że te ceny są za wysokie, a co z rolnikami, czy osobami fizycznymi, czy to konsorcjum się nie zagalopowało. Ja jestem ciekawy ile oni będą zarabiać;

- p. Burmistrz – najpierw wszystkie wyliczenia robione były na 12 zł, później zeszło na 9 zł. (chodzi mi tu o odpady segregowane). Ościenne gminy mają większą stawkę. My jesteśmy tego świadomi, że Gmina będzie na pewno musiała dopłacać do tego interesu. To się wszystko okaże w praniu, czy ta cena jest wygórowana, czy nie. Przypuszczam, że wszystko się okaże w I półroczu;

- p. Sz. Samol – ci co się zgłosili będą płacić, a ci co nie to nie będą;

- p. Burmistrz – Związek będzie miał od nas wykazy osób - także płacić będą musieli wszyscy. Jak ktoś nie złoży deklaracji to Związek sam narzuci takiej osobie stawkę 15 zł.(czyli taką jak za odpady niesegregowane). Jest to temat trudny, może w trakcie jeszcze będzie trzeba poprawić coś w tym systemie, ale to wszystko dopiero wyjdzie;

- p. Sz. Samol – a co ze świetlicami, jak świetlica jest wynajmowana to śmieci są zbierane przez wynajmujących, jedynie co śmieci są na placu zabaw, czy przy przystanku;

- p. A. Kapała – ja jestem za tym, żeby te kubły zostawić;

- p. Burmistrz – raz w miesiącu może być wywiezione z takich koszy;

- p. Burmistrz – my musimy mieć na terenie Urzędu też jakiś większy kontener, gdzie będziemy zbierać śmieci z tych naszych koszy w mieście;

- p. Burmistrz – przedsiębiorcom nie odbiorą śmieci segregowanych, będą musieli oni śmieci segregowane wywozić do punktów, które takie śmieci odbierają;

- p. Sz. Samol – trzeba też jakoś wymusić na tych co wywieszają ogłoszenia na słupach, co później z tym robić, zawieszają, a nie posprzątają;

- p. S. Janiak – Ci co dotychczas nie mieli kubła, teraz nie wymigają się od obowiązku płacenia za śmieci;

- p. M. Kozica – jedynie o co będzie chodziło, to o ściągalność jaka będzie, w związku z tą opłatą;

- p. Sekretarz - podstawowym celem tego nowego systemu jest to, aby było czyściej w gminach. Od 1 lipca 2013r. sytuacja ta ma się diametralnie zmienić. Opłata ta będzie podlegała tym wszystkim przepisom, co podatki (chodzi mi tu o ordynację podatkową). Na tą chwilę myślę, że do gminy złożono około 75% deklaracji. Myślę, że na koniec kwietnia będziemy już znać jakieś pierwsze dane poglądowe na ten temat. W tym nowym systemie nie będzie już takiej bezradności, jak do tej pory, jak w przypadku, np. osób co nie zawarli umowy z Gizałkami. Teraz sytuacja ulegnie zmianie. Osoby, które nie złożą deklaracji, będą wyłapywane. Zarząd będzie uprawniony do wydania decyzji, w której sam naliczy opłatę, ale będzie ona wówczas taka, jak za odpady niesegregowane, czyli 15 zł. Do tej pory Gmina otrzymywała dane z firmy Gizałki o osobach, które nie miały podpisanej umowy, ale nie mieliśmy żadnych podstaw prawnych, aby to od nich wyegzekwować. W stosunku do osób, które znajdują się w trudnej sytuacji materialnej organy związku będą mogły stosować zwolnienia, tak jak jest to w przypadku podatków. Jak to finansowo będzie rozwiązane – ktoś za to będzie musiał zapłacić. Ale to są tematy, które będą się wyjaśniały w praktyce. Myślę, że gminy zbliżą się do stanu idealnego w stopniu wysokim i to jest gwarancja, że będzie czyściej i lepiej;

- p. Sz. Samol – a jak to będzie wyglądać – ci odbierający będą sprawdzać jak kto segreguje?;


- p. Burmistrz – na pewno;

- p. Burmistrz – śmiecimy bardzo dużo, spójrzmy chociażby na nasze lasy, ale wejść w to musimy, to są sprawy unijne, jak w to nie wejdziemy, to będziemy płacić karę;

- p. Burmistrz – cały czas będziemy to wszystko dopracowywać, już jest zwolnienie dla 4 i każdego kolejnego dziecka. Trzeba jeszcze pomyśleć o rodzinach, które nie mają pracy;

- p. Burmistrz – ten system będzie się cały czas zmieniał, przypuszczam , że nie jest to ostania sesja, kiedy będziemy jeszcze coś zmieniać w tym naszym regulaminie.

       Brak więcej pytań ze strony Radnych, zatem Przewodniczący odczytał projekt uchwały. Kto z Państwa Radnych jest za podjęciem przedstawionego projektu uchwały proszę o podniesienie ręki: 14”za” (nieobecność Radnej N. Bartkowiak - usprawiedliwiona), kto jest przeciwny – nie widzę, kto się wstrzymał – nie widzę. Dziękuję zatem Uchwała Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 4 kwietnia 2013 roku została przyjęta przez Radę jednogłośnie.

Uchwała stanowi załącznik nr 2 do protokołu.

Ad. 2
Interpelacje i zapytania

Brak

Ad. 3
Wolne głosy i wnioski

- p. Burmistrz – czy w przypadku takich sesji, które muszą być zwołane niekiedy na ostatnią chwilę, może zostać ta sama godzina, czy coś zmieniamy?

- Radni – zostawiamy bez zmian;

- p. Burmistrz – składamy teraz wnioski w ramach Leadera: na siłownię zewnętrzną przy Orliku, na oświetlenie placu zabaw na Bielawach oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Jutrosińskiej składa na wykonanie albumu zawierającego stare widokówki o Jutrosinie;

- p. Burmistrz – jakby zostały pieniądze to zrobiłbym jeszcze plac zabaw w Bartoszewicach;

- p. Ł. Stróżyński – na Piskornii też można by wspomóc budowę placu zabaw;

- p. Burmistrz – prawdopodobnie pieniądze na salę sportową w Szkaradowie będziemy mieć zaklepane;

- p. M. Barteczka – czy ta lokalizacja tych urządzeń na Orliku to dobry pomysł?

- p. Burmistrz – trzeba to przemyśleć, można by też np. zrobić na tej ścieżce rowerowej do Dubina, ale zobaczymy.

Brak więcej wolnych głosów i wniosków.

Ad. 4
Zakończenie obrad

Na powyższym zakończono obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Jutrosinie.

Protokołowała:

Katarzyna Zuziak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Protokoły z sesji Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-22
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-22
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu