Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr XXVI/165/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 04 kwietnia 2013 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 165
Numer sesji: XXVI
Rok: 2013

UCHWAŁA
Nr XXVI/165/2013

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 04 kwietnia 2013 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin
________________________________________________________________________

      Na podstawie art.4 ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 i art.40 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


W Uchwale Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie, z dnia 27 grudnia 2012 r., w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2013 roku, poz. 1363) w § 17 ust.3 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Bezpośrednio z nieruchomości – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w miesiącu”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu