Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XXV/162/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012.

UCHWAŁA Nr XXV/162/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 21 marca 2013 roku w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012.

Numer uchwały: 162
Numer sesji: XXV
Rok: 2013

UCHWAŁA Nr XXV/162/2013

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 21 marca 2013 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej
Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012.
________________________________________________________________________

     Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. Nr 142 poz.1591 z 2001 z późn. zmianami/ i art.53 ust.1 ustawy
z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz.1223 z 2009 roku
z późn. zmianami) oraz na podstawie art.9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 16 kwietnia 2012r. poz.406) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie za rok 2012 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 4 187,05 zł w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się, że w roku 2012 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Jutrosinie uzyskała wynik finansowy netto minus 5 358,57 zł.

§ 2.


Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXV/162/2013
z dnia 21 marca 2013 roku


  Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152 poz.1223 z 2009 roku z późn. zmianami) istnieje potrzeba zatwierdzenia rocznych sprawozdań przez organ zatwierdzający czyli Radę Miejską w Jutrosinie.

W związku z powyższym zatwierdzeniu takiemu podlega również roczne sprawozdanie finansowe czyli bilans instytucji kultury – Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Jutrosinie.

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-04-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-04-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu