Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady »  Uchwała Nr XXIV/157/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Uchwała Nr XXIV/157/2013 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

Numer uchwały: 157
Numer sesji: XXIV
Rok: 2013

Uchwała
Nr XXIV/157/2013

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 26 lutego 2013 roku

w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy gruntu na okres powyżej 3 lat  oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy

________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) - uchwala się, co następuje:

§ 1


Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres 30 lat, Firmie Zakład-Usługowo-Transportowy Karol Śląski zamieszkały Czarny Sad 15, 63-720 Koźmin Wielkopolski, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie geodezyjnym Jutrosin, oznaczonej jako działka nr 457/4, o pow. 1,9296 ha, wpisanej do Księgi Wieczystej KW PO1R/0002 5555/1.

§ 2

Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy pod warunkiem przeznaczenia przedmiotowych gruntów pod budowę farmy fotowoltaicznej.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-03-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-03-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu