Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Uchwała Nr XXIII/153/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin

Numer uchwały: 153
Numer sesji: XXIII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XXIII/153/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 27 grudnia 2012 roku

w sprawie
: regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie Gminy Jutrosin

____________________________________________________________________

       Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 391) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rawiczu - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.
Przyjmuje się Regulamin ustalający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na obszarze Gminy Jutrosin w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.
Traci moc uchwała Nr XXXVIII/179/2006 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28.06.2006r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jutrosin.

§ 4.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak

Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2013-01-07
Wprowadzony do BIP dnia: 2013-01-07
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu