Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA NR XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXII/148/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok

Numer uchwały: 148
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

UCHWAŁA
NR XXII/148/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 22.11.2012r.

w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2013 rok
________________________________________________________________________________

       Na podstawie art. 4¹ ust.2 i 5 Ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. Z 2007 roku Nr 70 poz. 473 ze zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 08 marca 1990r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.


W celu realizacji zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu wykonanie zadań określonych w przyjętym programie powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r. i podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Pliki do pobrania:Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu