Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów

Uchwała Nr XXII/146/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów

Numer uchwały: 146
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XXII/146/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 22.11.2012r.

w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów

___________________________________________________________________________

     Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 07 września 1991 roku o systemie oświaty
/t.j. Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami/ oraz w powiązaniu z art. 7 ust. 1 pkt.8 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami/ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Sieć publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Jutrosin stanowią:

1. Szkoła Podstawowa im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie ul. Wrocławska 27
2. Szkoła Podstawowa w Dubinie - Dubin 143
3. Szkoła Podstawowa im. Stanisława Ratajczaka – funkcjonuje w Zespole Szkół
w Szkaradowie – Szkaradowo 1
4. Gimnazjum w Jutrosinie ul. Szkolna 9
5. Gimnazjum w Szkaradowie – funkcjonuje w Zespole Szkół w Szkaradowie
Szkaradowo 1

§ 2

Określa się następujące granice obwodów szkół, o których mowa w § 1:

1. do obwodu Szkoły Podstawowej im. Władysława Bartkowiaka w Jutrosinie
należą miejscowości:


Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Jutrosin, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo,
Pawłowo, Piskornia, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród.

2. do obwodu Szkoły Podstawowej w Dubinie należą miejscowości:

Domaradzice, Dubin, Śląskowo, Zaborowo.

3. do obwodu Szkoły Podstawowej w Szkaradowie należą miejscowości:


Bonowo, Janowo, Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Szkaradowo, Żbiki.

4. do obwodu Gimnazjum w Jutrosinie należą miejscowości:

Bartoszewice, Bielawy, Grąbkowo, Jutrosin, Nad Stawem, Nowy Sielec, Płaczkowo,
Pawłowo, Piskornia, Rogożewo, Stary Sielec, Szymonki, Wielki Bór, Zmysłowo, Zygmuntowo, Żydowski Bród.

5. do obwodu Gimnazjum w Szkaradowie należą miejscowości:

Bonowo, Domaradzice, Dubin, Janowo, Jeziora, Katarzynowo, Ostoje, Stasin, Śląskowo, Szkaradowo, Zaborowo, Żbiki.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Tracą moc:

1. Uchwała Nr XXI/98/96 Rady Miasta i i Gminy w Jutrosinie z dnia 26.08.1996 roku w sprawie: ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez MiG Jutrosin oraz ustalenia granic ich obwodów.

2. Uchwała Nr XIV/90/2000 Rady Miasta i Gminy w Jutrosinie z dnia 26.04.2000 roku
w sprawie: ustalenia sieci gimnazjów prowadzonych przez Miasto i Gminę Jutrosin oraz granic ich obwodów.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu