Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

Uchwała Nr XXII/144/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 22.11.2012r. w sprawie: nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

Numer uchwały: 144
Numer sesji: XXII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XXII/144/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 22.11.2012r.

w sprawie:
nadania nazwy urzędowej ulicy w Jutrosinie

_______________________________________________________________________

        Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001 roku, Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zm./ - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1


Nadaje się nazwę „Lawendowa” – projektowanej ulicy w Jutrosinie, usytuowanej na części działek Nr 312/4, 313/7, 315/5, 321/7, 323/34, 323/14, 323/17 oraz 313/8 położonych w obrębie geodezyjnym Nowy Sielec.

§ 2

Położenie ulicy i jej przebieg przedstawia mapka informacyjna, stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie

     Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 do kompetencji Rady Miejskiej należy podejmowanie uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 204, poz. 2086 z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.
Droga będąca przedmiotem niniejszej uchwały jest nowobudowaną drogą gminną, spełniającą funkcję drogi publicznej, określoną w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Jutrosin opracowanego dla „Osiedla Słonecznego”.
Nadanie nazwy ulicy jest niezbędne dla jej właściwego oznaczenia w układzie dróg gminnych i właścicieli działek budowlanych. Nadanie określonej uchwałą nazwy uzyskało aprobatę Samorządu Mieszkańców Jutrosina podczas zebrania w dniu 29 października 2012 roku.


Zdjęcia dołączone:

 Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-27
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-27
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu