Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Projekty aktów prawnych » Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie w sprawie: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania


Uchwała
Nr ….....

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia …................

w sprawie
: podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania
_________________________________________________________________

           Na podstawie art. 12 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) w związku z art. 14 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.
Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.),
na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin, Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Dokonuje się podziału Gminy Jutrosin na stałe obwody głosowania, ustalając ich numery,
granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z załącznikiem do
niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Wielkopolskiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Lesznie.

§ 3.


Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,
Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez
wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.


Na niniejszą uchwałę wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia
skargi do Komisarza Wyborczego w Lesznie, w terminie 5 dni od daty podania uchwały
do publicznej wiadomości.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Informacje powiązane:
Typ dokumentu: Projekty aktów prawnych
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-08
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-08
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu