Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2013 r.

Uchwała Nr XXI/141/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 października 2012 roku w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2013 r.

Numer uchwały: 141
Numer sesji: XXI
Rok: 2012

Uchwała
Nr XXI/141/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 29 października 2012 roku

w sprawie: przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2013 r.

____________________________________________________________________________


        Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.), § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie: organizowania prac społecznie użytecznych (Dz. U. z 2011 Nr 155, poz. 921) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się plan potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych na 2013 r. stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej

                                                                    /-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-11-06
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-11-06
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu