Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

Uchwała Nr XVIII/126/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27 czerwca 2012r. w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

Numer uchwały: 126
Numer sesji: XVIII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XVIII/126/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 27 czerwca 2012r.

w sprawie : przystąpienia do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin dla terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

______________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz w związku z art. 27 a także z art. 9 ust 1-4 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXIII/122/2001 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 26 czerwca 2001 roku ze zmianami, dla terenów parków siłowni wiatrowych wraz z infrastrukturą techniczną

§ 2.

Granice obszaru objętego zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jutrosin określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały, będący jej integralną częścią. Obszar znajduje się w rejonach: Płaczkowo, Bartoszewice, Rogożewo, Stary Sielec, Grąbkowo, Domaradzice, Śląskowo i Nowy Sielec

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski


Zdjęcia dołączone:

 
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu