Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.06.2012 roku w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Uchwała Nr XVIII/123/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.06.2012 roku w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

Numer uchwały: 123
Numer sesji: XVIII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XVIII/123/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 27.06.2012 roku

w sprawie: utworzenia związku międzygminnego pod nazwą „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”
_______________________________________________________________________

        Na podstawie art. 64 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.

Postanawia się utworzyć wraz z Gminą Bojanowo, Gminą Gostyń, Gminą Jutrosin, Gminą Krobia, Gminą Krzemieniewo, Gminą Krzywiń, Miastem Leszno, Gminą Lipno, Gminą Miejska Górka, Gminą Osieczna, Gminą Pakosław, Gminą Pępowo, Gminą Pogorzela, Gminą Poniec, Gminą Rawicz, Gminą Rydzyna, Gminą Śmigiel, Gminą Święciechowa i Gminą Wijewo związek międzygminny pod nazwą : „Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego”

§ 2.
Celem działania Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków niezbędnych do utrzymania czystości i porządku na terenach gmin uczestników Związku, w dziedzinie gospodarki odpadami komunalnymi.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Ireneusz Mikołajewski


Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/123/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 27.06.2012 roku
w sprawie : utworzenia związku międzygminnego pod nazwą
„ Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego „         Dla realizacji zadań własnych miast i gmin regionu leszczyńskiego powstała idea stworzenia związku międzygminnego, którego celem będzie wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Stworzenie nowoczesnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi przy współudziale wielu gmin daje możliwości obniżenia kosztów realizacji tego zadania, jak również pozwala na efektywniejsze ich wykorzystanie.
Rosnące wymagania w zakresie ochrony środowiska, zmienność przepisów jak również stopień ich złożoności, zainspirowały gminy z regionu leszczyńskiego do podjęcia w tym zakresie wspólnej inicjatywy, której efektem jest idea powołania związku międzygminnego.
Nadto funkcjonowanie związku międzygminnego zasadniczo zwiększa zdolność pozyskiwania kapitału finansowego na realizację potencjalnych inwestycji tworzących zintegrowany, nowoczesny system gospodarki odpadami.
Mając powyższe na względzie Burmistrz Miasta i Gminy Jutrosin prosi o podjęcie przedmiotowej uchwały.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-07-04
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-07-04
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu