Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

Uchwała Nr XVII/114/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

Numer uchwały: 114
Numer sesji: XVII
Rok: 2012

Uchwała
Nr XVII/114/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 31 maja 2012 roku

w sprawie: udzielenia Burmistrzowi Jutrosina absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2011r.

_________________________________________________________________________


          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), po zapoznaniu się z:
1. sprawozdaniem Burmistrza Miasta i Gminy Jutrosin z wykonania budżetu za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy,
2. sprawozdaniami finansowymi,
3. opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu, Zespół w Lesznie,
4. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej

Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1


Udziela się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Jutrosin za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-06-13
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-06-13
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu