Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej

Uchwała Nr XVI/112/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej

Numer uchwały: 112
Numer sesji: XVI
Rok: 2012

Uchwała Nr XVI/112/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 25 kwietnia 2012 roku

w sprawie: oceny zasobów pomocy społecznej

______________________________________________________________


       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) oraz art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1.


Przyjmuje się w całości ocenę zasobów pomocy społecznej dla Gminy Jutrosin na rok 2011, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 16a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 wraz z późn. zm.), który wszedł w życie z dniem 03.05.2011r. na mocy ustawy z dnia 18 marca 2011r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 81, poz. 440), gmina przygotowuje ocenę zasobów pomocy społecznej w oparciu o analizę lokalnej sytuacji społecznej i demograficznej. Ust. 4 art. 16a stanowi, że organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego przedstawia co roku do 30 kwietnia odpowiednio radzie miejskiej, radzie powiatu, a do 30 czerwca sejmikowi województwa właściwej jednostki samorządu terytorialnego ocenę zasobów pomocy społecznej.
Ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na rok następny.
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-05-02
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-05-02
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu