Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

Uchwała Nr XV/107/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych

Numer uchwały: 107
Numer sesji: XV
Rok: 2012

Uchwała
Nr XV/107/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jutrosinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych


_____________________________________________________________


     Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 wraz z późn. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:

§ 1.


Upoważnia się Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jutrosinie - Panią Mirosławę Domicz do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej przewidzianych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 wraz z późn. zm.), w tym wydawania decyzji administracyjnych i postanowień oraz wypłacania dodatków mieszkaniowych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu