Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jutrosin

UCHWAŁA Nr XV/106/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jutrosin

Numer uchwały: 106
Numer sesji: XV
Rok: 2012

UCHWAŁA
Nr XV/106/2012

Rady Miejskiej

w Jutrosinie
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zawarcia porozumienia w sprawie powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jutrosin
___________________________________________________________________________

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 i art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 ze zmianami) - Rada Miejska w Jutrosinie, uchwala co następuje:

§ 1.


Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia międzygminnego z Miastem Leszno, dotyczącego powierzenia Miastu Leszno realizacji zadania publicznego, polegającego na zapewnieniu właściwej opieki bezdomnym zwierzętom z terenu gminy Jutrosin, a w szczególności na wybudowaniu i prowadzeniu międzygminnego schroniska dla zwierząt, znajdującego się w miejscowości Henrykowo, stanowiącego własność Miasta Leszna.

§ 2.

Gmina zobowiązuje się do zapewnienia środków finansowych na realizację zadania, o którym mowa w §1 w wysokości odpowiadającej ilości zadeklarowanych miejsc w schronisku (liczba kojców) i pokrywania kosztów utrzymania zwierząt przebywających w schronisku, pochodzących z terenu gminy Jutrosin.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu