Menu BIP
       Instrukcja
       Redakcja BIP
       Strona WWW
       BIP.gov.pl
       Szukaj
       Statystyki

 

Strona główna » Dokumenty » Uchwały Rady » UCHWAŁA Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

UCHWAŁA Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Numer uchwały: 100
Numer sesji: XV
Rok: 2012

UCHWAŁA Nr XV/100/2012
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 marca 2012 roku

w sprawie: zmiany Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Szymonki dla miasta Jutrosin” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

__________________________________________________________________


                  Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. c oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.), w związku z art. 89 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) - Rada Miejska w Jutrosinie uchwala co następuje:

§ 1.

§ 1 Uchwały Nr V/17/2011 z dnia 28 marca 2011 r. otrzymuje brzmienie:
„§ 1 Postanawia się zaciągnąć pożyczkę z budżetu państwa, za pośrednictwem Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu, na wyprzedzające finansowanie inwestycji pn. „Budowa stacji uzdatniania wody w Jutrosinie oraz sieci wodociągowej Stary Sielec -Rogożewo” realizowanego w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Oś 3 ”Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” w zakresie działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, w kwocie 814.290,00 zł (słownie: osiemset czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt złotych 00/100) w roku 2012 ”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Stanisław Janiak
Informacje powiązane:

- jednostki i podmioty:Typ dokumentu: Uchwały Rady
Kadencja: Kadencja VI (2010 - 2014)
Autor informacji: Katarzyna Zuziak
Informację wprowadził: Katarzyna Zuziak
Opublikowany dnia: 2012-04-05
Wprowadzony do BIP dnia: 2012-04-05
Zmian: 0


Powiadom o zmianach w tym dokumencie
Serwis używa cookies aby zapamiętać otwartą sesję i ewentualne dane o logowaniu.
Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na to.Urząd Miasta i Gminy Jutrosin, ul. Rynek 26, 63-930 Jutrosin, tel. 065 547 14 19, fax 065 547 14 51, e-mail: umig@jutrosin.eu